Veel overstappers naar Achmea, DSW en Zorg en Zekerheid

Getty Images

Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, Achmea (FBTO) en DSW hebben er verzekerden bijgekregen in het overstapseizoen. Bij ASR daalde het aantal verzekerden met 16,8 procent. Vna alle verzekerden zit 85,1 procent nu bij de vier grote concerns: Achmea, VGZ, CZ en Menzis.

Dat blijkt uit de “Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2022” van Vektis. Al eerder was bekend gemaakt dat 1,2 miljoen verzekerden overgestapt zijn naar een andere verzekeraar. Dat is 6,7 procent van de verzekerden. In dit percentage zijn de overstappers die voor een ander pakket kozen bij dezelfde verzekeraar niet meegeteld.

Combinatiepolis

Verzekerden hadden voor 2022 de keuze uit 60 verschillende polissen van 20 verschillende zorgverzekeraars. Er zijn 37 verschillende naturapolissen. Drie van de vier verzekerden kiest voor deze verzekeringsvorm. Bij de naturaverzekering vergoedt de verzekeraar de zorgverleners waarmee een contract is gesloten.
De animo voor combinatiepolissen is gegroeid. In 2021 koos 12,4 procent van de individueel verzekerden voor dit type verzekering, tegen 17,5 procent in 2022. Bij de collectief verzekerden koos dit keer 11,9 procent voor deze verzekering tegen 4,8 procent in 2021. Een combinatiepolis combineert een restitutiepolis met een naturapolis. De verzekerde krijgt de meeste zorgkosten vergoed bij elke zorgverlener. Uitzondering is de zorg waarvoor de verzekeraar een contract heeft gesloten met een specifieke zorgverlener.

Premie

De belangrijkste reden voor verzekerden om over te stappen is meestal de prijs (53 procent), Dit blijkt uit het tegelijkertijd gepubliceerde “Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt  2022” van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Behalve de premie spelen ook de dekking (32 procent) en de vrije zorgkeuze (15 procent) een rol. De helft van de ondervraagden is niet overgestapt en heeft zich ook niet georiënteerd op een mogelijk overstap naar een andere verzekeraar.
In het ACM-onderzoek is ook gekeken naar preventieve zorg. Zorgverzekeraars hebben hier steeds meer aandacht voor, maar bij de keuze van de verzekerden speelt preventieve zorg nauwelijks een rol. Slechts 15 procent vindt het belangrijk dat de zorgverzekeraar gezond gedrag beloont om zorg te voorkomen. Voorbeelden van preventieve zorg zijn leefstijlprogramma's gericht op meer bewegen en gezonder eten of stoppen met roken.

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • Vektis.nl/nieuws
  • ACM