Vraag van de week: krijg ik aan het eind van het jaar mijn eigen risico terug?

Ik heb een klein inkomen en probeer zo gezond mogelijk te leven. Toch moet ik af en toe naar de huisarts voor een kleinigheidje; medicijnen gebruik ik niet. Krijg ik nu aan het einde van het jaar het niet gebruikte deel van het eigen risico terug?

Nee, het eigen risico is niet iets dat als je het niet gebruikt terugkrijgt. Het eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen als u gebruik maakt van de gezondheidszorg. U kunt dus niets terugkrijgen, maar hebt gewoon wat minder kosten gemaakt dan mensen die hun eigen risico wel volledig gebruiken. Het eigen risico is in 2018 € 385 en blijft dat volgend jaar naar verwachting ook. Wel kunt u vrijwillig dit eigen risico verhogen tot maximaal € 885 per jaar. Als u dat doet, krijgt u een korting van uw zorgverzekeraar, maar als u kosten maakt voor uw zorg, dan moet u wel meer zelf betalen.

Niet voor alle kosten die u voor de zorg maakt betaalt u het eigen risico. Zo is het bezoek aan de huisarts vrij. Ook verloskundige zorg en kraamzorg zijn vrij (al zult u daar niet snel gebruik van maken), net als bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR) en ook de extra kosten voor orgaandonatie tellen niet mee. Het is fijn dat u zo gezond leeft en weinig ziektekosten hebt. Helaas krijgt u van uw eigen risico niets terug, u hoeft alleen maar minder te betalen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.