Zorgverzekering voor 2023: wordt alles nog vergoed?

Rolstoel
Getty Images

De zorgverzekering onder de loep nemen en vergelijken is ditmaal nóg belangrijker. Niet alleen vanwege de premie­verschillen, maar vooral vanwege wat wel en niet (meer) vergoed wordt.

Zorgverzekeraar DSW was dit najaar de eerste die de premiestijging voor de zorgverzekering in 2023 bekendmaakte. De basisverzekering stijgt daar met €9,75 per maand. Dat is op jaarbasis een verhoging van €117. De zorgpremies van de overige verzekeraars waren bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet duidelijk. De overheid houdt vooralsnog rekening met een gemiddelde prijsstijging van €10 per maand voor het basispakket, dat naar verwachting €1599 per jaar zal gaan kosten.

Collectieve korting wordt afgeschaft

Wie voorheen met een groep een zogeheten collectieve zorgverzekering afsloot, kreeg een korting van maximaal 5 procent. Deze wordt afgeschaft. Zit je nu nog bij zo’n collectieve polis? Dan valt dat prijsvoordeel dus weg en kan het lonen opnieuw te vergelijken.

Basispakket blijft bijna hetzelfde

Wat er in het basispakket zit, is wettelijk vastgelegd. Voor volgend jaar zijn er enkele wijzigingen:

• De regeling voor paramedische herstelzorg na covid-19 is verlengd tot 1 augustus 2023. 

• De vergoeding van vitamine D verdwijnt per 1 januari 2023 uit het basispakket. 

• De combinatietest voor zwangere vrouwen wordt vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering.

• In plaats hiervan wordt per 1 januari 2023 de NIPT-test (bloedtest tijdens de zwangerschap op ­chromosoomafwijkingen) vergoed bij medische indicatie en geldt hiervoor geen eigen risico meer.

• Voor zwangere vrouwen zonder medische indicatie vervalt de eigen bijdrage voor de NIPT-test van €175 per 1 april 2023.

Let op! Er ligt nog een Integraal Zorgakkoord met allerlei afspraken tussen de overheid en zorg­verleners, dat verder uitgewerkt moet worden. Volgens dit akkoord moet er ook strenger gekeken worden naar ‘onbewezen zorg’. Dat zijn behandelingen waarbij de werking niet doelmatig of onvoldoende wetenschappelijk bewezen is. Het kan dan bijvoorbeeld ook gaan om het niet langer vergoeden van dure merkmedicijnen als er een goedkoper alternatief is met dezelfde werkzame stof. De kans bestaat dat in 2023 meer onbewezen zorg uit het basispakket verdwijnt.

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico was €385 per jaar en dat blijft zo. Ook in 2023 kun je ervoor kiezen dit eigen risico te verhogen tot €885 per jaar in ruil voor een lagere premie.

Aanvullende verzekeringen veranderen

Wat er in het basispakket zit, is wettelijk geregeld, maar negen van de tien verzekerden ­hebben daarnaast ook een aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld voor een ­extra dekking van tandarts­kosten, of voor behandelingen bij de fysiotherapeut.

Ook de prijzen van deze aanvullende verzekeringen worden ieder jaar aangepast. En daar blijft het niet bij, want de geboden ­dekking kan ook veranderen. Maar nog belangrijker is dat de contracten met de zorgverleners kunnen veranderen. Want ieder jaar sluiten zorg­aanbieders en zorgverzekeraars die contracten opnieuw af. Soms wordt zo’n ­contract met een zorgaanbieder niet verlengd. Zo kan het gebeuren dat een behandeling die dit jaar nog helemaal of ­grotendeels vergoed wordt, volgend jaar niet meer onder de volledige dekking van dezelfde zorgverzekering valt. Gewoon omdat het contract is afgelopen. Dat betekent (meer) bijbetalen. Het is daarom belangrijk na te gaan met welke zorgverzekeraars de zorgverleners die je nu inschakelt, volgend jaar nog contracten hebben. Zorgverzekeraars zijn verplicht op hun website gecontracteerde zorgverleners te vermelden.

Zet je wensen op een rij

Ook dit jaar is het advies: bekijk de polis van de zorgverzekering goed. Kijk daarbij niet alleen naar de laagste premie per maand, maar vooral naar de ­voorwaarden. Probeer in te schatten hoeveel zorg je komend jaar nodig hebt. Denk aan een ­behandeling van een specialist, bepaalde medicijnen, fysiotherapie en ­hulpmiddelen. Bedenk ook naar welk ziekenhuis je wilt als de huisarts je door­verwijst naar een specialist. De basisverzekering vergoedt noodzakelijke medische zorg. Aanvullende zorg, zoals fysio­therapie of alternatieve geneeswijzen, moet je aanvullend verzekeren of zelf betalen. Vergelijk je wensen met de aanvullende verzekering en kies de best passende.

Aanvullend: géén acceptatieplicht

Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering. Er kan medische selectie zijn of een ­wachtperiode voor vergoedingen. Het is in theorie mogelijk om ­de ­basis- en aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars af te sluiten, maar praktisch is het niet. Informeer eerst naar de ­acceptatievoorwaarden en zeg de oude polis pas op nadat de nieuwe verzekeraar je accepteert.

Overstappen

Ben je welkom bij de nieuwe verzekeraar? Zijn de voorwaarden goed en past de geboden zorg? Dan kun je vergelijken op prijs. Loont een overstap, dan heb je tot 31 december 2022 om de nieuwe verzekering af te sluiten. 

Meer zorgtoeslag

De precieze bedragen van de zorgtoeslag in 2023 zijn bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Maar afgaande op de begroting die tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd, krijgen alleenstaanden er volgend jaar maximaal €42 per maand bij, gezinnen ­maximaal €51. Een alleenstaande zou op basis daarvan in 2023 maximaal €154 per maand aan zorgtoeslag kunnen krijgen.

Auteur 
  • Erik Bogaards