Zorgverzekeringen: we gaan wéér meer betalen

De zorgkosten blijven maar stijgen en dat zien we terug in de premies voor de zorgverzekering­ in 2022. Dat maakt vergelijken en eventueel overstappen dit jaar nóg belangrijker.

Premie stijgt

De zorgpremie zal vrijwel ­zeker stijgen. Hoeveel precies is bij het schrijven van dit artikel nog niet precies duidelijk, maar de verwachting is dat de totale bruto zorgkosten in 2022 met 5,6 ­miljard euro zullen toenemen tot 86,7 miljard euro. Een deel van die kostenstijging zien we terug in de premie voor het basis­pakket. Tijdens Prinsjesdag maakte de overheid bekend rekening te ­houden met een jaarlijkse stijging van gemiddeld €31.

Als deze ­inschatting klopt, komt de gemiddelde premie voor het basispakket op zo’n €126 per maand. Maar het is de vraag of deze verwachtingen uitkomen,­ want uiteindelijk bepalen zorgverzekeraars de premie. De stijging­ kan dus hoger uitpakken. Inmiddels staat vast dat de eigen­risicobijdrage in 2022 €385 blijft.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de premie voor de eigen zorgverzekering betaalt iedereen volgens de Zorgverzekeringswet mee aan de algemene zorg door een inkomensafhankelijke bijdrage. Die is nu 7 procent tot een inkomen­ van €58.311. Deze bijdrage gaat omlaag naar 6,7 procent. Gepensioneerden dragen nu 5,75 procent af. Ook hier gaat 0,3 procent van af; het wordt 5,45 procent. Deze aanpassing kan een voordeel opleveren van ruim €150 per jaar.

Meer zorgtoeslag

Om de lagere inkomens tegemoet te komen, stijgt de zorg­toeslag. De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande wordt dan zo’n €110 in de maand en voor toeslagpartners is dat zo’n €211. De precieze stijging van de zorgtoeslag is nog niet bekend, omdat deze samenhangt met de uiteindelijke premies die de zorgverzekeraars in november bekendmaken.

Aanpassingen basispakket

Mensen die lang klachten ­houden na een coronabesmetting hebben dit jaar recht op extra dekking uit het basispakket. Vaak kampen ze met vermoeidheid en/of benauwdheid. Deze regeling wordt komend jaar verlengd, in principe tot augustus 2022. De volgende vergoedingen ­komen in dat geval boven op de standaard­dekking van de basisverzekering:

  • Fysiotherapie (maximaal 50 behandelingen)
  • Ergotherapie (maximaal 10 uur extra)
  • Dieetadvisering (maximaal 7 uur extra)
  • Logopedie (geen limiet)

De dekking geldt vanaf de eerste­ behandeling. Wel betaalt de patiënt­ eerst zijn of haar eigen risico.

Overige uitbreidingen in het ­basispakket zijn:

  • Elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie kunnen per 1 januari 2022 worden gedeclareerd via de zorgverzekering.
  • Twaalf veelbelovende interventies van uiteenlopende zorg­behandelingen worden voorwaardelijk toegelaten.
  • Drie nieuwe medicijnen tegen chronische migraine voor specifieke patiëntengroepen worden vergoed.

Aanvullende verzekering

Wat er in het basispakket zit ligt vast, maar negen van de tien verzekerden hebben daarnaast een aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld voor een extra dekking voor tandartskosten, ruimere keuze en meer behandelingen bij de fysio. Ook de prijzen van deze aanvullende verzekeringen worden ieder jaar aangepast. En daar blijft het niet bij, want ook de ­geboden dekking kan veranderen. Ook belangrijk: de contracten met de zorgverleners kunnen veranderen. Zo kan het gebeuren dat een behandeling die dit jaar nog helemaal of groten­deels vergoed wordt, volgend jaar niet meer onder de volledige dekking van de huidige zorgverzekering valt. Dat betekent meer bijbetalen. Het is daarom belangrijk om na te gaan met welke zorgverzekeraars de zorgverleners die je nu inschakelt volgend jaar nog contracten hebben. Zorgverzekeraars zijn verplicht op hun website gecontracteerde zorgverleners te vermelden en bieden daarvoor vaak handige ‘zorgkiezers’. De zorgverzekeraar kan soms ook helpen bij wachtlijstbemiddeling.

Bekijk de polis!

Kijk niet alleen naar de laagste premie per maand, maar vooral naar de voorwaarden. Probeer een schatting te maken van hoeveel zorg je nodig hebt in het komende jaar. Denk aan een behandeling van een specialist, bepaalde ­medicijnen, fysiotherapie en hulpmiddelen. Bedenk ook naar welk ziekenhuis je wilt als de huisarts je doorverwijst naar een specialist. De basisverzekering vergoedt de noodzakelijke medische zorg. Aanvullende zorg, zoals fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen, moet je aanvullend verzekeren of zelf betalen. Vergelijk je eigen wensen met de aanvullende verzekering en kies de best passende.

Acceptatieplicht

Let op! Verzekeraars hebben­ geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering. Er kan ­medische selectie zijn of een wachtperiode voor bepaalde vergoedingen. Het is in theorie mogelijk om basis- en aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars af te sluiten, maar praktisch is het niet. Informeer eerst naar de acceptatie van nieuwe klanten en zeg de oude polis pas op nadat de nieuwe verzekeraar je accepteert.

Ben je welkom bij de nieuwe verzekeraar? Zijn de voorwaarden goed en past de geboden zorg? Dan kun je vergelijken op prijs. Loont een overstap, dan heb je tot 31 december 2021 om de nieuwe verzekering af te sluiten.