Angst voor spinnen vergroot kans op depressie

vrouw-angst
Getty Images

Mensen met een bepaalde angst of fobie, zoals hoogtevrees, angst voor spinnen of voor de tandarts, hebben twee keer meer kans om depressief te worden. Ook hebben zij drie keer meer kans om andere angsten te krijgen. Dit meldt het Trimbos-instituut op basis van onderzoek uitgevoerd door het Amsterdam UMC.

Voor dit onderzoek is bij 6646 volwassen deelnemers met een specifieke fobie - dit kan ook hoogtevrees of vliegangst zijn - gekeken of er in een periode van zes jaar nieuwe psychische aandoeningen ontwikkelen. Belangrijk is dat die niet toegeschreven kunnen worden aan een andere risicofactor, zoals een verleden van seksueel misbruik of bijvoorbeeld werkeloosheid.

Angst of depressie

Zes jaar na de start van de bevolkingsstudie bleken alle 552 volwassenen die bij aanvang een specifieke fobie hebben of hadden een drie keer zo grote kans op het krijgen van een angststoornis te hebben en een tweemaal zo grote kans op een depressieve stoornis dan mensen zonder een specifieke fobie. Het ontstaan van deze aandoeningen kon niet toegeschreven worden aan een andere oorzaak. Opvallend was verder dat volwassenen met een specifieke fobie gedurende de hele studie van zes jaar minder goed functioneerden dan volwassenen zonder fobie.

Waakzaamheid bij een fobie

Volgens het Trimbos-instituut laat het onderzoek zien dat een fobie reden is voor waakzaamheid. "Voorkomen is beter dan genezen", zegt onderzoeker Guido Wetzer tegen het Trimbos-instituut. "Als mensen met – schijnbaar onschuldige en goed te behandelen - psychische aandoeningen vroegtijdig worden opgespoord en behandeld, kunnen mogelijk ernstigere psychische stoornissen worden voorkomen."

Auteur 
  • Aukeline van Dorp
Bron 
  • Trimbos-instituut
  • Amsterdam UMC