RIVM waarschuwt voor gezondheidsrisico’s van overstromingswater

Mensen moeten zich bewuster worden van de gezondheidsrisico's die veroorzaakt kunnen worden door overstromingswater. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Na zware regenval kan in stedelijke gebieden wateroverlast ontstaan. Direct contact met dit water leidt tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten. In de toekomst wordt er door de klimaatverandering steeds vaker hevige regenval verwacht.

Het RIVM vroeg bijna 1200 personen naar symptomen van maag-darm- en luchtweginfecties na wateroverlast. Personen die in aanraking kwamen met het overstromingswater bleken vaker last te hebben van dit soort klachten. Daarom vindt het instituur het belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van de gezondheidsrisico's van contact met overstromingswater.

Door klimaatverandering wordt verwacht dat Nederland vaker te maken krijgt met intensievere regenval. Wanneer de afwatering dit water niet kwijt kan, overstroomt het riool. Hierdoor kan het overstromingswater verontreinigd raken met ziekteverwekkers. Dit kan vooral in stedelijke gebieden tot overlast leiden.

 

Bron(nen):