Veel gestelde vragen over luchtweginfecties

Longontsteking, bronchitis, veteranenziekte

Getty Images

Keelpijn, veteranenziekte, bronchitis, longontsteking: luchtweginfecties zijn er in vele soorten en maten. Vijf veel gestelde vragen over deze infecties.

1. Wat is een luchtweginfectie?

Een luchtweginfectie is een infectie van de luchtwegen. De luchtwegen zijn verdeeld in 'bovenste' en 'lagere' luchtwegen. De bovenste luchtwegen bestaan uit neus, keel, bijholten, middenoor, stembanden en luchtpijp. De lagere luchtwegen bestaan uit de luchtpijptakken (bronchiën), de longblaasjes (alveoli) en het longweefsel. In de longblaasjes wordt zuurstof opgenomen in het bloed en kooldioxide als afvalstof voor uitademing afgegeven.[ITEMADVERTORIAL]

2. Komen luchtweginfecties vaak voor?

Luchtweginfecties komen zeer vaak voor, met name infecties van de bovenste luchtwegen: verkoudheid, keelpijn, hoesten, middenoorontsteking en bijholteontsteking. Deze worden meestal veroorzaakt door virussen en hoeven meestal niet behandeld te worden door een specialist. Lagere luchtweginfecties zijn vaak ernstiger. Dit zijn bijvoorbeeld acute bronchitis en longontsteking.

3. Wat is acute bronchitis?

Bij acute bronchitis is de wand van de bronchiën ontstoken. Na verkoudheid of griep blijft er vaak een droge hoest aanwezig, na enkele dagen wordt er slijm opgehoest. Men kan kortademig zijn en een piepende ademhaling hebben. Acute bronchitis gaat meestal binnen twee weken over. Bij rokers houden de klachten langer aan.

4. Wat kan ik zelf doen aan acute bronchitis?

Het is niet nodig in bed te blijven. Wel is het goed om rustig aan te doen en voldoende te drinken, zeker bij koorts. Door te roken is men vatbaarder voor infecties en duurt het herstel langer. Stoppen met roken is dus verstandig. Als de klachten na twee weken niet over zijn, of als men zich erg ziek begint te voelen met koorts, neem dan contact op met de huisarts. Er kan dan sprake zijn van een longontsteking.

5. Wat is een longontsteking?

Een longontsteking (pneumonie) is een ontsteking van de kleine luchtwegen en longblaasjes. De luchtpijp vertakt zich in de borstkas in twee hoofdluchtwegen: één naar de linkerlong en één naar de rechterlong. Deze hoofdluchtwegen vertakken zich, als een boom, in steeds kleinere luchtwegen.

De luchtwegen worden ook wel bronchi genoemd. Aan het eind van de allerkleinste takjes (de bronchiolen) zitten de longblaasjes (alveoli). Hier vindt uitwisseling van zuurstof en koolzuur plaats met de omliggende bloedvaatjes: zuurstof uit de ingeademde lucht gaat het bloed in, en kooldioxide gaat het bloed uit en wordt vervolgens uitgeademd. De longblaasjes worden omgeven door steunweefsel, het longparenchym.

Wanneer de kleine luchtwegen, de longblaasjes en eventueel het omliggende steunweefsel ontstoken raken, treedt zwelling op door ophoping van vocht en ontstekingscellen. Hierdoor wordt de opname van zuurstof uit de longblaasjes bemoeilijkt

Behandeling longontsteking

Een longontsteking wordt meestal behandeld met een antibioticumkuur van vijf tot zeven dagen. De meeste patiënten, bij wie de huisarts een longontsteking vaststelt, kunnen thuis behandeld worden. Patiënten die ernstig ziek zijn, die zieker worden of die na een paar dagen antibiotica niet opknappen, worden vaak verwezen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis kunnen antibiotica eventueel via een infuus gegeven worden. Bovendien kan dan, als dat nodig is, extra zuurstof gegeven worden en krijgen patiënten die te ziek zijn om voldoende te drinken en eten, vocht en zouten via het infuus.

Auteur 
Bron 
  • Hinfelaar PR