Extra ouderenkorting als een partner naar een verzorgingshuis moet

Ik weet dat als een van de partners in een verzorgingstehuis wordt opgenomen, beiden in aanmerking komen voor de hogere AOW voor alleenstaanden. Komen mensen die daar voor kiezen dan ook in aanmerking voor de alleenstaande ouderenkorting?

Alleen het recht om de alleenstaande AOW te ontvangen, is al genoeg om ook de alleenstaande ouderenkorting te kunnen krijgen. Daarmee bedoelt de Belastingdienst dat je de alleenstaande AOW niet eens hoeft aan te vragen, om toch deze ouderenkorting te krijgen. Dat is een belangrijk detail, want dan ben je niet verplicht om de alleenstaande AOW  te kiezen. Dat is niet voor ieder paar gunstig. Door de hogere AOW te kiezen is het goed mogelijk dat mensen,  een hogere eigen bijdrage moeten betalen voor de opvang in het verzorgingstehuis, omdat het inkomen en op den duur misschien het vermogen, omhoog gaan. Bovendien kan het zijn dat de huur- en zorgtoeslag lager worden.   Ook kan het zijn dat je door die hogere AOW net naast de ‘gewone’ ouderenkorting valt. Dat zou bijna 1200 euro aan belastingkorting kunnen schelen. En er zijn ook mensen die de hogere AOW niet willen hebben, omdat ze na een huwelijk van soms tientallen jaren niet als alleenstaanden gezien willen worden, alleen omdat een van de partners naar een verzorgingshuis moet.  Maar dat hoeft de alleenstaande ouderenkorting van 483 euro dus niet in de weg te staan.

Let wel: dit geld is niet een bedrag dat de overheid op een bankrekening stort. Het is een belastingkorting, die je alleen ontvangt als je belasting moet betalen. Partners met alleen AOW betalen geen belasting en zien dus niks terug van dat bedrag.