Honderden euro's terug voor starters dankzij 'middelen'

Bent u de afgelopen jaren begonnen met werken? Vraag om middeling bij de Belastingdienst. Dat kan u honderden euro's opleveren.

Als u net begonnen bent met werken, dan wisselde uw inkomen de afgelopen drie jaar sterk. Daardoor betaalde u het ene jaar helemaal geen belasting, en in het andere jaar heel veel. Om dat te compenseren, kunt u de Belastingdienst vragen om achteraf uw belastingaanslag te baseren op uw gemiddelde inkomen over een periode van drie jaar.

Dit heet middelen. Het gebeurt altijd achteraf, over een aangesloten periode van 3 belastingjaren waarvan u al de definitieve aanslag hebt gehad. U krijgt het verschil terug met wat u daadwerkelijk heeft betaald, voor zover het boven een drempel van 544 euro komt.

Ook als uw inkomen om andere reden sterk wisselde de afgelopen jaren, bijvoorbeeld omdat u freelance werkt, kunt u profiteren van de middelingsregeling.

Voorbeeld. Nick studeerde in 2002 nog. Hij was druk met zijn scriptie, dus verdiende hij niets bij. In het voorjaar 2003 studeerde hij af, per 1 september 2003 had hij werk gevonden bij een bank. In 2004 werkte hij het hele jaar full time en verdiende hij flink.

In 2002 was NIsks inkomen € 0, in 2003 was het € 11.200, in 2004 was het € 36.000. Op 21 juli 2005 werd de definitieve aanslag 2004 vastgesteld.

Gemiddeld verdiende Nick in die jaren € 16.000 per jaar. Als er gemiddeld wordt, krijgt hij nieuwe aanslagen over 2002, 2003 en 2004. Voor elk van die jaren wordt hij geacht € 16.000 verdiend te hebben. De heffingskortingen, aftrekposten en dergelijk die hij had, blijven onveranderd, net zoals hij ze had.

Nick kan zijn aanvraag voor middeling indienen tot 21 juli 2008, drie jaar na de definitieve aanslag over het laatste jaar van de periode waarover hij wil middelen.

Afgestudeerde kent gunstige regeling niet

Een afgestudeerde starter die de eerste twee jaar in loondienst 32.000 euro verdient, kan met de regeling maximaal 900 euro kan terugkrijgen, schat Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit.

Toch kennen maar zeer weinig mensen de middelingsregeling. De fiscus heeft de eerste helft van 2008 6.060 middelingsverzoeken gekregen en rekent voor het hele jaar op het dubbele. Jaarlijks studeren echter meer dan 90.000 studenten af aan een hogeschool of universiteit: allemaal mensen die potentieel van de regeling zouden kunnen profiteren.

Hoe werkt het?

Het indienen van het verzoek wordt gedaan met een standaardbrief naar de Belastingdienst, vergezeld van een eigen berekening van het bedrag dat u terugvraagt. Hoe u dat doet, leest u op de site van de Belastingdienst .