PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Mag de fiscus bij de controle van privégebruik auto gebruik maken van automatische nummerplaatherkenning; inbreuk op de privacy?

Ik rijd in een auto van de zaak en sinds 2015 houd ik een kilometeradministratie bij omdat ik de bijtelling voor deze auto wil voorkomen. Volgens deze kilometeradministratie heb ik minder dan 500 km privé in mijn auto gereden. De fiscus is het hier echter niet mee eens en heeft mijn aangifte gecorrigeerd. Op basis van hun gegevens zou mijn administratie niet kloppen. Ik begrijp dat ze bij hun controle gebruik hebben gemaakt van camera’s die werken met automatische nummerplaatherkenning. Mogen zij dit zo maar doen?

Als u in een auto ‘van de zaak’ rijdt, geldt voor u de regeling privégebruik auto van de werkgever. Dit brengt met zich mee dat uw werkgever een bedrag bij uw loon moet tellen, omdat u voordeel heeft van dit privégebruik. Deze bijtelling bedraagt in de meeste gevallen 25% van de catalogusprijs van de auto. Als u uw werkgever een vergoeding voor het privégebruik van de auto betaalt, wordt de bijtelling hiermee verminderd.

Er vindt geen bijtelling plaats als een belastingplichtige met deze auto minder dan 500 kilometers privé rijdt. Hij/zij moet dit echter wel overtuigend kunnen bewijzen. Het is gebruikelijk dat belastingplichtige (werknemer) hiervoor een kilometeradministratie (rittenregistratie) bijhoudt. Als de belastingdienst twijfelt aan de juistheid van deze administratie of soms ook als steekproefsgewijs controle wordt uitgevoerd, maken zij onder andere gebruik van foto’s die zijn gemaakt met camera’s van de KLPD met Automatic Number Plate Recognition (ANPR).
Of het gebruik van deze informatie die met behulp van ANPR-camera’s is gemaakt wettelijk is toegestaan, staat ter discussie. Een belastingplichtige heeft dit voorgelegd aan de rechter. De Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag hebben in deze zaak inmiddels geconcludeerd dat het gebruik van dit soort gegevens wel is toegestaan. Belanghebbende was het niet eens met deze beslissing en heeft de zaak nu voortgezet in een procedure bij de Hoge Raad.

Voordat de Hoge Raad uitspraak doet, verschijnt er altijd eerst een conclusie van de Advocaat-Generaal. Anders dan de Rechtbank en het Hof heeft deze in zijn conclusie aangegeven dat het gebruik maken van de ANPR-gegevens een inmenging is op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken belastingplichtige. De reden hiervan is dat de waarnemingen door de camera’s permanent en systematisch worden vastgelegd. Hiervan mag alleen gebruik gemaakt worden als daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Volgens Advocaat-Generaal Niessen ontbreekt deze.

Hoewel de Hoge Raad vaak het standpunt van de Advocaat-Generaal volgt, is dit niet altijd het geval. Het blijft dus nog even spannend, maar als het eindoordeel van de Hoge Raad gelijk zal zijn aan dat van de Advocaat-Generaal, dan mag de inspecteur geen gebruik meer maken van deze gegevens en zal belastingplichtige in het gelijk worden gesteld. Ook zal de fiscus in het vervolg op een andere manier kilometeradministraties/rittenregistraties moeten gaan controleren.

Ook al is er nog geen definitief standpunt door de Hoge Raad ingenomen, zou ik u adviseren om toch alvast bezwaar aan te tekenen en u op deze procedure te beroepen.

Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in onder meer de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als auteur en ontwikkelaar van lesmateriaal bij een opleidingsbedrijf voor de financiële dienstverlening. Op dit moment gebruikt zij haar kennis en ervaring bij de professionele afwikkeling van nalatenschappen en als juridisch/fiscaal adviseur binnen haar eigen bedrijf Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).

Reactie toevoegen

9 Comments

Door Wim (niet gecontroleerd) op za, 3-9-2016 - 16:35

Er wonen zoveel eerlijke mensen in dit land dat het eigenlijk niet nodig zou zijn. Maar er wordt in dit land ook ontzettend gesjoemeld met zoveel dingen dat als de overheid geen controles zou uitvoeren er teveel mensen teveel zouden betalen incl. het ontdoken geld van de sjoemelaars. En dat is niet eerlijk.

Door harrybr (niet gecontroleerd) op za, 3-9-2016 - 16:22

Als de belastingdienst foto's heeft van gebruik buiten uw eigen data in uw km-administratie, heeft u natuurlijk een probleem. Doch... dat zullen ze dan eerst aan moeten tonen. Kunnen ze dat NIET aantonen, blijft uw administratie overeind staan. Desnoods opeisen via de bestuursrechter.
Houd er rekening mee, dat de overheid iedere leugen, valsheid in geschrifte tot aan meineed toe zal gebruiken om gelijk te halen, is mijn ervaring tegen de NVWA. De Rotterdamse bestuursrechter was "NOT amused" toe hij dit allemaal zag. Nog tijdens de zitting kreeg de jurist van de NVWA de keuze OF zelf hun hele verhaal in te trekken of de rechter zou dat doen. Tekenen bij het kruisje !

Door ikke (niet gecontroleerd) op za, 3-9-2016 - 10:20

Eerlijkheid duurt het langst!!

Door ikke (niet gecontroleerd) op za, 3-9-2016 - 10:18

Deze mensen zouden streng moeten vervolgd!!!!!! Desnoods een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het moedwillig oplichten van de Belastingdienst!!! De Belastingdienst is ook van ONZE CENTEN!!

Door Rob Weetzel (niet gecontroleerd) op za, 3-9-2016 - 09:43

Geachte,

1 correctie op dit artikel:

het KLPD bestaat sinds de vorming van de Nationale Politie niet meer. Het KLPD heeft na de totstandkoming van de Nationale Politie de naam "Landelijke Eenheid" gekregen. De genoemde ANPR camera's zijn niet alleen van deze Eenheid maar ook de Regionale Eenheden hebben ANPR camera's. Al deze camera's zijn gekoppeld aan meerdere basisstations en zijn landelijk ondergebracht.

Door B Statema op vr, 2-9-2016 - 23:37

Ik begrijp dat bewust een te laag aantal kilometers is opgegeven. Geconstateerd is dat dat gebeurd is, maar de manier waarop dat is gebeurd staat ter discussie. Het klinkt een beetje als "het is niet eerlijk hoe gecontroleerd is". Maar wie is begonnen niet eerlijk te handelen?

Door Leo (niet gecontroleerd) op vr, 2-9-2016 - 17:55

De fiscus maakt al jaren inbreuk op mijn privacy: ze willen tot op de cent nauwkeurig weten wat mijn inkomsten zijn en hoeveel ik heb gespaard.

Door M.Nieskens (niet gecontroleerd) op vr, 2-9-2016 - 17:06

Heb het goede banknummer maar wordt niet aanvaard

Door Janssen (niet gecontroleerd) op vr, 2-9-2016 - 16:03

De Fiscus heeft dus geconstateerd dat de kilometer administratie niet juist is bijgehouden. Door cameraregistratie hebben ze geconstateerd dat u fraude heeft gepleegd. Waarom zou u wel mogen frauderen en de Fiscus niet controleren?
In uw optiek is frauderen toegestaan maar moet de Fiscus aan u vragen of en hoe ze dat mogen controleren, beetje raar standpunt.