‘Oude dag’ soms zwaar belast

Gepensioneerden betalen in sommige gevallen per euro meer dan 60 cent belasting, zo schrijft de Telegraaf.

De krant baseert zich daarbij op cijfers van pensioenadviesbureau Acturaad. Het kantoor ontdekte dat gepensioneerden met een inkomen tussen de €36.800 en €48.000 daarover 61,4 procent belasting moeten betalen. Dat is fors; bij een inkomen tot €36.800 is de belastingdruk 20 procent.

De fiscale boosdoener bestaat niet uit de ‘normale’ inkomstenbelasting, maar veel meer door een ingewikkeld lappendeken aan premies, toeslagen en kortingen dat inmiddels is ontstaan. Wie net boven een bepaalde inkomensgrens uitkomt, kan daardoor allerlei voordeeltjes mislopen. Het gevolg daarvan is dat AOW-gerechtigden over de van iedere euro pensioen tussen de €36.800 en €48.000 minder dan 40 cent over houden.

Pieter van Deudekom, directeur van Acturaad wijst er bovendien op de merkwaardigheid dat boven de €48.000 de belastingdruk juist verder afneemt.

 Kort samengevat ziet de belasting en premiedruk voor een gepensioneerde er als volgt uit:

Belastingen premiedruk AOW-gerechtigden

  • Totaal inkomen van € 36.800 19,5%
  • Inkomen boven € 36.800 tot € 48.000 61,4%
  • Inkomen boven € 48.000 tot € 56.000 46,4%
  • Inkomen boven € 56.000 tot € 68.500 40,8%
  • Inkomen boven € 68.500 51,75%