Pensioen in de nalatenschap en de erfbelasting

Erfbelasting
Getty Images

Na het overlijden van mijn man ontving ik van zijn pensioenfonds een partnerpensioen. Ik zag in de aangifte erfbelasting dat ik deze moet opgeven, maar ik had juist begrepen dat pensioenen geen deel uitmaken van de nalatenschap. Waarom moet ik het toch opgeven?

Het klopt dat pensioenen geen deel uitmaken van de nalatenschap maar dat u ze wel moet opgeven bij de aangifte erfbelasting. 
Over het pensioen betaalt u geen erfbelasting. Wel heeft het partnerpensioen invloed op de vrijstelling erfbelasting voor partners. Het bedrag dat u jaarlijks aan pensioen ontvangt, wordt na een berekening geïmputeerd (in mindering gebracht) op de vrijstelling voor partners (€723.526 in 2023).

Hoeveel deze vrijstelling lager wordt, hangt af van het jaarlijkse bedrag van uw uitkeringen en een vermenigvuldigingsfactor. Die factor is afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat uw partner overleed. Hoe ouder u bent op het moment van overlijden, hoe lager de factor. Ontvangt de langstlevende partner een groot pensioen en is zij/hij nog jong dan kan het bedrag dat geïmputeerd moet worden flink oplopen. Helemaal nul wordt het nooit want er blijft altijd een vrijstelling erfbelasting beschikbaar van €186.915 in 2023.

Deze regeling geldt overigens voor meer uitkeringen, namelijk als de langstlevende partner een van de volgende uitkeringen krijgt:
•    een lijfrente, waarvan de stortingen en premies aftrekbaar waren voor de inkomstenbelasting
•    uitkeringen uit een pensioen, netto pensioen of een netto lijfrente
•    periodieke uitkeringen uit een goudenhanddrukstamrecht

N.B. De Algemene Ouderdomswet (AOW) en eventueel het pensioen dat u krijgt op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) hebben geen invloed op uw vrijstelling. Die uitkeringen hoeft u niet aan te geven in de aangifte erfbelasting.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur