Provincies ontvangen meer motorrijtuigenbelasting

Motorrijtuigbelasting
Getty Images

De belangrijkste belasting in de provincie is de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het rijk heft deze belasting en iedere provincie mag daar een percentage bovenop leggen, de zogeheten opcenten. De afgelopen vier jaar zijn de opcenten gemiddeld met 2,3 procent per jaar gestegen. In Friesland steeg het tarief het hardst, ruim twee keer zoveel.

Dat blijkt uit onderzoek van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen). Jaarlijks steeg het Friese tarief voor opcenten de afgelopen vier jaar met gemiddeld 5,2 procent per jaar. Ook in Utrecht (2,3 procent), Noord-Brabant (1,5 procent), Groningen (1,4 procent) en Zuid-Holland (1,4 procent) steeg het tarief harder dan het landelijk gemiddelde. De stijging was minder dan gemiddeld in Gelderland (1,0 procent), Limburg (0,9 procent) en Flevoland (0,7 procent). De provincies Noord-Holland, Overijssel en Drenthe hebben hun tarief de afgelopen vier jaar niet gewijzigd. Zeeuwen zijn de afgelopen vier jaar gemiddeld 2,0 procent per jaar goedkoper uit geweest.

Hoogste tarieven

Ondanks de verlaging van het tarief in Zeeland betalen de inwoners iets meer opcenten dan het landelijk gemiddelde. Een Zeeuw betaalt voor een benzineauto van 1250 kilo (bijvoorbeeld een Volkswagen Golf) 189 euro aan opcenten. De hoogste tarieven zijn in Groningen en Zuid-Holland (220 euro), Drenthe (212 euro) en Friesland (200 euro). Verreweg de goedkoopste provincie is Noord-Holland (156 euro), gevolgd door Utrecht (183 euro), Overijssel (184 euro) en Limburg (185 euro). Deze bedragen gelden voor een benzineauto van 1250 kilo.

Motorrijtuigenbelasting is afhankelijk van het gewicht, soort voertuig en de brandstof. Voor zwaardere auto's is de belasting hoger. Ook de provinciale opcenten zijn dan hoger, want dit is een vast percentsage van de motorrijtuigenbelasting. De belastingdienst int de motorrijtuigenbelasting en maakt de opcenten over aan de provincie. Automobilisten zien dus niet welk deel naar de provincie gaat. Voor de opcenten geldt een maximum. Geen enkele provincies vraagt dat maximum.

De opbrengst van de opcenten stijgt harder dan de tarieven omdat auto's de afgelopen jaren gemiddeld zwaarder zijn geworden. Het kabinet wil de motorrijtuigenbelasting hervormen. Niet het bezit, maar het gebruik wil het kabinet gaan belasten. Dit jaar volgt overleg over een nieuwe provinciale belasting.

Bron: Coelo, Coelo rapport

Auteur