Vraag van de week: Belasting over mijn huis

Vraag van de week

Ik deed vandaag een poging om een vooraanslag inkomstenbelasting 2019 te betalen doen en kwam daarbij ook dingen tegen over het eigenwoningforfait en dat ik misschien belasting moet gaan betalen over mijn hypotheekvrije huis. Maar dat is toch ook vrij van belasting?

Nee, sinds 2019 moeten we over waarde van de woning die vrij is of bijna vrij is van hypotheek belasting betalen. Tot 2019 was het zo dat u het meerdere aan rente en kosten boven de waarde van het eigenwoningforfait (EWF? in mindering kon brengen op uw belastbaar inkomen. Tenminste als de rente en kosten betaald zijn voor een hypotheek die bedoeld was voor de aankoop, verbetering en onderhoud eigen woning. En deze kosten volgens de bijleenregeling ook echt aftrekbaar waren. De bijleenregeling houdt in dat u de overwaarde van uw oude huis weer geïnvesteerd moet hebben in de nieuwe woning. Alleen dat deel wat u moet lenen voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de nieuwe woning is een mogelijke aftrekpost. Was het voor de hypotheek aan rente en kosten betaalde bedrag lager dan het EWF, dan was de aftrek nul (geen of geringe eigen woningschuld).

Vanaf 2019 zijn de regels van de geen of geringe eigen woningschuld verander. Hebt u een woning waarop geen hypotheek rust, dan gaat u over de woningwaarde volgens de rekenregels van het EWF inkomstenbelasting betalen over het bezit. Om u te laten wennen aan deze belasting is hij over 30 jaar uitgesmeerd. In 2019 betaalt u dus over 1/30ste van het EWF belasting, in 2020 2/30ste.

Stel u hebt een woning met een WOZ-waarde van €300.000, dan is het EWF €2.250. In 2019 is  €75 belast met inkomstenbelasting. Betaalt u als AOW-gerechtigde inkomstenbelasting in de eerste belastingschijf, dan betaalt u netto €14 inkomstenbelasting over het bezit van uw woning. In de tweede, derde en vierde belastingschijf respectievelijk: €15, €28 en tenslotte €39.

Is uw woning nog niet helemaal hypotheekvrij, dan betaalt u deze belasting over het verschil tussen het EWF de te verrekenbare rente en kosten.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.