Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2020

In 2020 gaan de vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting weer iets omhoog. Hieronder geven wij u een overzicht van de bedragen.

Vrijstellingen voor schenkbelasting - 2020

 • De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is € 5.515.
 • De vrijstelling voor schenkingen aan alle anderen is € 2.208.
 • Wilt u een kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een groot en vrij te besteden bedrag schenken, dan is de vrijstelling € 26.457.
 • Wilt u een kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een groot bedrag voor een dure studie schenken, dan is de vrijstelling € 55.114.
 • Wilt u een kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een groot bedrag voor de eigen woning schenken, dan is de vrijstelling € 103.643.

Meer informatie over belastingvrij schenken aan de kinderen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vrijstellingen voor erfbelasting - 2020

 • Partners: € 661.328
 • Kind, pleegkind, stiefkind: € 20.946
 • Kind met een beperking: € 22.830, kijk voor de bijzondere voorwaarden op de website van de Belastingdienst >>
 • Kleinkind: € 20.946
 • Achterkleinkind: € 2.208
 • Ouders (samen): € 49.603
 • Alle anderen: € 2.208

Tarieven voor erf- en schenkbelasting - 2020

De tarieven voor erf- en schenkbelasting zijn afhankelijk van de bedragen en van de relatie tussen de erflater en de erfgenaam, dan wel de schenker en de ontvanger.

Bron: Belastingdienst