Wordt het vermogen van mijn kinderen gekort op mijn toeslagen?

Oudere man aan het werk in zijn studeerkamer, dim licht
Getty Images

Mijn minderjarige dochters erven een aanzienlijk bedrag van hun vader. Volgens het testament moet ik als wettelijk vertegenwoordiger dit geld op een BEM-rekening plaatsen voor de kinderen. Ik kan echter niet bij dit geld, en ik ben bang dat als ik gekort word op mijn huur- en zorgtoeslag vanwege het vermogen van mijn kinderen, ik in de financiële problemen kom. Is hier een oplossing voor?

Ja, er is een eenvoudige oplossing. Het is gebruikelijk dat een nalatenschap op een BEM-rekening (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen) wordt geplaatst. Op deze manier wordt gegarandeerd dat het geld ten goede komt aan de kinderen en beschikbaar is voor hen wanneer ze volwassen zijn.

In uw geval staat in het testament van de vader van uw kinderen dat het geld op een BEM-rekening moet worden geplaatst. Vaak bepaalt de rechter dit ook, bijvoorbeeld wanneer er toestemming wordt gegeven voor de verkoop van een woning en daarbij wordt bepaald dat het overgebleven bedrag op een BEM-rekening moet worden geplaatst. Als u een deel van het geld nodig heeft voor de opvoeding van uw dochters, kunt u de rechter vragen om een bepaald bedrag op te nemen.

Wat betreft uw vraag of het vermogen van uw kinderen op de BEM-rekening invloed heeft op uw recht op zorg- en huurtoeslag, kan ik u geruststellen. Het vermogen van uw dochters op de BEM-rekening wordt namelijk niet meegerekend bij het maximale vermogen dat u mag hebben voor beide toeslagen.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.