WOZ-waarde zeven procent hoger

Doordat de huizenprijzen het afgelopen jaar flink zijn gestegen, gaat ook de WOZ-waarde omhoog. Gemiddeld is de stijging zeven procent. Dat blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer, de instantie die toezicht houdt op het vaststellen van de WOZ.

De WOZ-waarde voor 2021 is de waarde op 1 januari 2020. Huiseigenaren ontvangen de WOZ-waardebeschikking  in januari en februari van dit jaar. Tussen de peildatum 1 januari 2019 en 1 januari 2020 is er een landelijke waardestijging van gemiddeld 7,3 procent. Regionaal zijn er verschillen.
De gemiddelde WOZ-waarde was in 2020 270.000 euro. Dat is dit jaar opgelopen tot 290.000 euro. Of dit gevolgen heeft voor de gemeentelijke OZB-aanslag hangt af van het gemeentelijk beleid. Er kunnen dus verschillen per gemeente ontstaan.

Bezwaar
De WOZ-waarde vormt de basis voor enkele belastingen, zoals het eigenwoningforfait en de OZB. Een te hoge waarde betekent dus dat belastingen te hoog worden vastgesteld. Als vuistregel geldt dat een verlaging van de WOZ-waarde met 10.000 euro zich vertaalt in een besparing van 50 euro. De daadwerkelijke besparing verschilt per gemeente.
Het kan de moeite lonen om de WOZ-waarde aan te vechten. Vergelijk uw WOZ-waarde met het taxatieverslag. Hierin staat de kenmerken van uw woning en een overzicht van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Ook kunt u informatie opvragen bij het Kadaster over koopsommen van huizen bij u in de buurt.
Klopt de waarde niet, bijvoorbeeld omdat uw huis door specifieke omstandigheden minder waard is, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente. Hoe dat precies moet, staat vermeld in de WOZ-waardebeschikking.

Vorig jaar zijn er 186.000 bezwaarschriften ingediend. Het is nog niet bekend hoeveel bezwaarschriften daarvan gehonoreerd zijn. Een jaar eerder werden ruim een op de drie bezwaarschriften gehonoreerd. Dat resulteerde in een gemiddeld verlaging van tien procent van de WOZ-waarde.