Zorgkosten niet aftrekbaar van inkomen overledene

Mijn moeder is eind vorig jaar overleden. Nu vroeg ik mij af of haar zorgkosten die ik als erfgenaam na haar overlijden heb betaald aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting 2019 die ik nog voor mijn moeder moet verzorgen?

Het komt zeer vaak voor dat bepaalde (specifieke) zorgkosten in de laatste weken van het leven van een overledene pas betaald worden na het overlijden. Deze kosten zijn toe te rekenen aan de periode voor overlijden. Het lijkt dan ook redelijk om deze kosten ook ten laste van het inkomen van de overledene te brengen. De Hoge Raad heeft echter onlangs - anders dan de rechtbank en het hof - anders beslist. De uitkomst: specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar op het inkomen van iemand voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Deze mogen volgens de wet inkomstenbelasting pas in aanmerking worden genomen als deze kosten “drukken” op de belastingplichtige. Dit doet zich in dit geval niet voor omdat de kosten pas na het overlijden zijn betaald. Anders gezegd: deze specifieke zorgkosten zijn niet aftrekbaar bij de erflater.

Een schrale troost…. Deze na het overlijden door u betaalde zorgkosten kunnen wel bij u onder voorwaarden als eigen zorgkosten in aftrek worden gebracht. Hiervoor geldt echter uw eigen drempel. Als er meer erfgenamen zouden zijn geweest, zouden dezen ieder een evenredig deel van de kosten in mindering kunnen brengen waarbij elke erfgenaam rekening moet houden met de eigen drempel.  

N.B. De nota’s zien op kosten van de overledene gemaakt vóór het overlijden en mogen daarmee voor de erfbelasting wel in mindering op de nalatenschap worden gebracht. Hiermee wordt de belaste verkrijging verlaagd en is dus minder erfbelasting verschuldigd.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.