Calvijn-factor-test: jongeren meest calvinistisch

Sinds het begin van dit jaar hebben ongeveer 70 duizend  mensen de door dagblad Trouw en de VU ontwikkelde C-factortest gedaan. Tot nu toe blijken jongeren calvinistischer te zijn dan ouderen.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Calvijn werd geboren, reden voor een herdenking. Ter gelegenheid van die herdenking ontwikkelde dagblad Trouw en de Vrije Universiteit de C-factor-test. Deze test die uit 25 vragen bestaat kan iedereen doen op de site van Trouw, hij is al door 70 duizend mensen gedaan. Godsdienstpsychologe Joke van Saane analyseerde de eerste 60 duizend uitslagen. In de eerste plaats acht ze de test een representatief beeld geven van Nederland, de C-factor van de gemiddelde Nederlander blijkt uit de test 56 te zijn. Dat ouderen hoger scoren dan het gemiddelde zal geen verrassing zijn, maar dat jongeren het hoogste scoren bevreemd wel. Volgens Van Saane komt dit omdat jongeren de tijdgeest beter aanvoelen: Back to basics. Het is weer tijd voor hard werken, duidelijke afspraken en matigheid. De groep 20 tot 29 jaar is het meest calvinistisch in haar doen en laten met een C-score van bijna 63. De groep 80 tot 89-jarigen heeft net als de groep 13 tot 19-jarigen een C-score van 58. Het minst calvanistisch zijn de groep 40 tot 70-jarigen die vrijwel allemaal een C-score hebben van rond de 55. Mannen zijn verder wat calvinistischer dan vrouwen met een C-scoren van respectievelijk 57 en 55.
Uit de test blijkt dat we vooral calvinistisch zijn als het op emoties aankomt, bijna 70 procent. Veel minder calvinistisch zijn we als het op soberheid aankomt, slechts 35 procent.  We mogen aan de hand van de testuitslagen en in tegenstelling tot de vooroordelen best genieten van sex (zoals calvijn ook voorstond). Een vooroordeel dat wel klopt, calvinisten zijn tobbers, hoe hoger de C-score, hoe meer negatieve emoties de calvinist heeft. Volgens Van Saane: “De strenge gelovigen voelen vaak schaamte, schuld, verlegenheid en wroeging, ze kennen minder verwondering en ontroering. Ze zijn ook minder tot affectie in staat.”
Lenen doen we volgens de test niet voor nutteloze zaken, maar lekker eten en mooie kleren weten we te waarderen.