Besmet geweest met corona? Dan nog maar één prik

Mensen die het afgelopen half jaar positief zijn getest op corona kunnen vanaf nu bij het maken van een vaccinatieafspraak aangeven dat ze maar één afspraak willen maken. Dat meldt het RIVM vrijdag.

Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie gebeurde, gaat de afspraak voor de tweede vaccinatie gewoon door. Mensen die al een afspraak hebben staan voor een prik en het afgelopen half jaar positief zijn getest, wordt gevraagd de afspraak voor de tweede vaccinatie zo snel mogelijk zelf af te zeggen. Het afmelden gaat direct via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, huisarts of het ziekenhuis voor mensen die werken in de directe COVID-zorg.

Experts hebben geoordeeld dat de na een besmetting opgebouwde immuniteit, in combinatie met een enkele dosis van het vaccin, voldoende bescherming biedt tegen COVID-19.

Het advies geldt voor alle drie de vaccins: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Voor mensen die niet besmet zijn geweest met het virus blijft het bestaande advies gelden. Die moeten wel twee prikken hebben.

Uitzondering voor medische hoog-risicogroep

De Gezondheidsraad adviseert om voor vier groepen die onder de medisch hoog-risicogroep vallen een uitzondering te maken. Zij dienen zich uit voorzorg wel tweemaal te laten vaccineren, ongeacht een eventuele doorgemaakte besmetting met het coronavirus in het afgelopen halfjaar. Deze groepen krijgen op dit moment een eerste vaccinatie in de ziekenhuizen. Het gaat om de mensen van wie het immuunsysteem zeer ernstig verzwakt is. Daarnaast krijgen ook mobiele patiënten met een ernstige neurologische aandoening die moeite hebben met ademhalen twee prikken. Bij  kwetsbare cliënten in instellingen, zal de arts afwegen of zij na een doorgemaakte corona-infectie toch een tweede vaccinatie moeten krijgen.

 

Bron(nen):