CBS: Aantal coronadoden in Nederland mogelijk twee keer zo hoog

Het aantal coronadoden in ons land ligt waarschijnlijk vijftig tot honderd procent hoger dan de sterfgevallen die tot nu toe door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn geregistreerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe berekeningen.

Het CBS heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de zogenaamde oversterfte te meten, zo is te lezen op de website van het instituut. Van oversterfte wordt gesproken als er meer mensen overlijden dan normaal in die tijd het geval is.

Geschat wordt dat in de periode van 9 maart tot en met 24 mei de oversterfte tussen de 8.593 en 11.691 personen ligt. Het RIVM registreerde in dezelfde periode 5.900 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. "Dit betekent dat naast elke tien geregistreerde doden als gevolg van corona er tussen de vijf en tien mensen overleden aan corona die niet geregistreerd werden", aldus het CBS tegen NU.nl.

Daarmee ligt het werkelijke aantal coronadoden tot twee keer hoger dan het RIVM heeft gemeld. Kanttekening hierbij is dat het CBS bij de oversterfte geen informatie heeft over de doodsoorzaak. De oversterfte kan dus niet met 100 procent zekerheid worden toegeschreven aan het coronavirus, maar tegen NOS zegt het CBS dit voor 95 procent zeker te weten.

Dat de getallen van het RIVM en het CBS zo van elkaar afwijken, komt doordat het RIVM alleen mensen die positief zijn getest op het virus meeneemt in de statistieken. Daardoor wordt de totale impact van het coronavirus onderschat, stelt het CBS.