Grootste thuishulporganisatie introduceert ventilatieprotocol

Standaard ramen openen bij bezoek cliënten

Medewerkers van de grootste thuishulporganisatie van Nederland zetten voortaan ramen tegen elkaar open als ze bij ouderen thuis aan het werk gaan. Dat om het risico van besmettingen met corona te beperken. Ze zijn de eerste met een dergelijk protocol.

'Zet de ramen zo lang mogelijk tegenover elkaar open als je binnenkomt bij een cliënt.' Dat protocol is vandaag verzonden naar 800 medewerkers van thuishulporganisatie Senior Service. Het is een reactie op de recente berichtgeving over het belang van ventilatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Gebrekkige ventilatie was mogelijk ook een oorzaak van besmettingen in Nederlandse zorgcentra.

"Onze cliënten behoren tot de grootste risicogroep om het coronavirus op te lopen", vertelt directeur Floris Vervat. "Het zijn senioren die vaak kampen met allerhande gezondheidsproblemen. Verplicht handen wassen en indien nodig mondkapjes dragen waren al usance, nu is daar verplichte ventilatie bij gekomen."

Ramen tegen elkaar open

"Onze medewerkers zijn gemiddeld twee keer per week bij een cliënt. Als er al die keren wordt gelucht scheelt dat al een boel", stelt Vervat. In het ventilatieprotocol staat dat wanneer de medewerker de woning van de senior binnentreedt, hij als eerste de ramen openzet. Als het mogelijk is twee ramen tegenover elkaar, anders volstaat ook één raam. Deze moeten zo lang als mogelijk is openblijven om goed door te kunnen luchten. Ook wordt de medewerkers verzocht cliënten voor te lichten over het belang van ventileren. In tijden van corona, maar ook daarna.

Gepaste maatregelen

Ook longarts Wanda de Kanter benadrukt het belang van goed geventileerde ruimtes: "Het is niet altijd evident dat mensen het virus bij zich dragen. Indien de mantelzorgers er bijvoorbeeld graag op uitgaan, kunnen zij asymptomatische besmetting hebben waardoor de ouderen risico’s lopen. Het is dan ook erg belangrijk dat men zich hiervan bewust is en er gepaste maatregelen worden getroffen." De longarts adviseert mantelzorgers en thuishulpen vaker met ouderen naar buiten te gaan. "En als dat niet kan, helpt het zeker om de ramen tegen elkaar open te zetten en open te houden."
 

Lees ook: Raam open zetten tegen corona.