Niet knuffelen, niet met het OV: ouderen blijven voorzichtig

Geen familieleden knuffelen, niet naar drukke plekken en zelden met het openbaar vervoer: waar sommige mensen zeggen niet meer mee te doen, doen Pluslezers er juist alles aan om het coronavirus te mijden en niet verder te verspreiden. Maar daardoor dreigt verdere vereenzaming.

Dat blijkt uit een enquête onder ruim 800 bezoekers van de website PlusOnline.nl.

Daarin vroegen we in verschillende stellingen naar eigen gedrag en verwacht gedrag bij anderen. Ondanks steeds sterkere tegengeluiden blijven Pluslezers van meestal 50 jaar of ouder, nog steeds zeer voorzichtig te zijn. Een overgrote meerderheid van 86 procent van de ondervraagden reist niet met het openbaar vervoer en bijna alle ondervraagden (95 procent) vermijden drukke plekken. Ruim twee derde (68 procent)  geeft zelfs geen hand of knuffels aan familieleden, totdat er een vaccin is.
Alleen voor de boodschappen wordt een uitzondering gemaakt, maar zelfs dat doet 53 procent maar één keer per week en bij voorkeur alleen. De testbereidheid onder Pluslezers is beperkt; bij milde klachten geeft 55 procent van de ondervraagden aan bereid te zijn zich te laten testen.

Deze cijfers staan in schril contrast met een eerder landelijke onderzoek van het RIVM naar het gedrag onder alle leeftijdsgroepen.

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat slechts 32 procent zich zou laten testen bij klachten en bijna de helft is wel eens op een plek geweest waar het te druk was om 1,5 meter afstand te houden. Landelijk gezien gaat meer dan twee derde nog steeds op bezoek bij familie en vrienden, zelfs als er sprake is van milde klachten.

Pluslezers doen er zelf veel aan om hun gezondheid en die van anderen te beschermen, maar dat betekent ook minder contact.  
Daardoor ontstaat meer en meer een maatschappij waarin de ene groep meer ruimte neemt en krijgt en anderen min of meer noodgedwongen in een isolement raken, stelde ouderenbond Anbo eerder na een peiling onder de achterban. Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt dat deze tweedeling kan zorgen voor verdere vereenzaming van kwetsbaren en ouderen en de kans op somberheid die daarbij hoort vergroot.