OMT wil vaccinatie zorgpersoneel inzichtelijk maken

Leden van het Outbreak Managment Team (OMT) hebben een oproep gedaan aan het kabinet om een register mogelijk te maken waarbij kan worden ingezien welke zorgmedewerkers wel en niet gevaccineerd zijn. ActiZ, de branchevereniging van circa 400 zorginstellingen, steunt deze oproep. Hierdoor zou de vaccinatiegraad op de werkvloer goed gemonitord kunnen worden. Bij een lage vaccinatiegraad kan de branchevereniging in gesprek gaan met de zorgverlener.

Tot op heden is er weinig bekend over de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel; werkgevers mogen als gevolg van de privacywet AVG niet aankloppen bij hun personeel met de vraag of zij wel of niet gevaccineerd zijn. Volgens Jaap van Maas (bedrijfsarts en werkzaam in het Amsterdam UMC) kunnen bedrijfsartsen de oplossing bieden. "We kunnen die kennis bij de bedrijfsarts neerleggen, daarmee blijft het medisch beroepsgeheim in stand en zorg je ervoor dat mensen in vertrouwen kunnen zeggen dat ze niet gevaccineerd zijn."

Verschillende landen hebben maatregelen genomen om vaccinaties onder zorgpersoneel te stimuleren. Zo is een prik voor zorgpersoneel verplicht in Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en België. Zo’n vaccinatieplicht zal er in Nederland niet komen, heeft demissionair minister de Jonge  van Volksgezondheid meermaals aangegeven. Wel kwam recent in het nieuws dat verschillende bedrijven een vaccinatieplicht voor hun personeel willen invoeren. 

Bron(nen):