Keurmerk voor telecomvergelijkers

Getty Images

Prijsvergelijkers van telecomabonnementen kunnen met een certificaat aantonen dat hun website onafhankelijk en betrouwbaar is. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft het certificaat sinds 1 mei uit, als de website voldoet aan acht kwaliteitscriteria.

Deze criteria garanderen dat de vergelijkingssite onafhankelijke, actuele en duidelijke informatie geeft over telecomabonnementen. Consumenten kunnen hierdoor een betere keuze maken. Het certificaat heeft geen einddatum. De ACM houdt toezicht en kan het certificaat intrekken als een website niet meer aan alle eisen voldoet.
Vergelijkers zijn niet verplicht het certificaat aan te vragen. Ook zonder certificaat moet vergelijkingssites zich houden aan de regels voor eerlijke handel. Zij moeten bijvoorbeeld duidelijk de prijs en de juiste informatie laten zien, begrijpelijke taal gebruiken en vermelden wie de eigenaar van de site is.

Energievergelijkers

Het verlenen van het certificaat is mogelijk geworden dankzij een wijziging van de Telecommunicatiewet. Zodra de nieuwe Energiewet van kracht wordt, krijgen ook prijsvergelijkers van energiecontracten de mogelijkheid om een certificaat aan te vragen. In de nieuwe wet komen extra eisen voor prijsvergelijkers van energiecontracten. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet in werking zal treden.

Auteur 
Bron 
  • ACM