Werken met Acrobat reader deel 2

Een pdf-bestand is in eenvoudige vorm te lezen met verschillende programma’s, zoals een internetbrowser. Wilt u meer mogelijkheden bij het lezen van een pdf, dan is Acrobat Reader het meest geschikte programma.

In het eerste deel van Werken met Acrobat Reader las u hoe u dit gratis programma downloadde en gebruikte om pdf’s te lezen. In dit tweede deel leest u meer over een aantal extra functies van Acrobat Reader aan de hand van het toevoegen van tekst aan een document.

Teksten, paraaf en handtekening

Een extra functie van Acrobat Reader is dat u er niet alleen een pdf-document mee kunt lezen maar ook zelf tekst aan kunt toevoegen. Dat is bijvoorbeeld erg handig als het gaat om een document dat ondertekend en teruggestuurd moet worden, zoals een overeenkomst. Vroeger moest u omslachtig zo’n document eerst afdrukken, met een pen ondertekenen en vervolgens weer inscannen als u het via e-mail terug wilde sturen. Dat hoeft met Acrobat Reader niet meer. Een tekst, een paraaf en een handtekening zijn direct via het programma in te voeren. Voor een tekst en paraaf werkt dit goed, maar een handtekening maken met een muis is nogal lastig.

Handtekening maken

Gelukkig kunt u een handtekening ook eerst apart maken met behulp van een tekenpen en –tablet of een scanner. Als u een tekentablet met een pen heeft, zet u daarmee eenvoudig in een tekenprogramma een handtekening. Gebruik in dat geval zwart of donkerblauw voor de penkleur en een witte achtergrond. Zonder een tekentablet gebruikt u simpelweg een wit vel papier en zet daar met een donkerblauwe of zwarte pen uw handtekening op. U kunt dit het beste in de linkerbovenhoek  doen. Vervolgens scant u het vel met de handtekening in een tekenprogramma of het programma bij de scanner.

Handtekening opslaan
Sla de handtekening op als bestand en kies daarvoor bij voorkeur als bestandstype jpg. Dit zorgt ervoor dat het bestand klein blijft. U kunt nu de handtekening in het afbeeldingbestand voortaan gebruiken in pdf-documenten. U ziet verderop hoe u dit doet.

Teksten en symbolen toevoegen

Voor het toevoegen van teksten aan een pdf zijn er een aantal gereedschappen:

 • Klik in het kader rechts op Invullen en ondertekenen.
 • Bovenin het venster verschijnt een werkbalk met een aantal gereedschappen.

Om een tekst toe te voegen:

 • Klik op .
 • Klik op de gewenste plek in het document.
 • Typ uw tekst in het verschenen vak.
 • U kunt eventueel kiezen tussen twee lettergrootten met en .
 • Klik naast het tekstvak om de tekst in te voegen.

Om de tekst aan te passen, klikt u simpelweg op de tekst. Om hem te verwijderen, klikt u daarna nog op .

Symbolen toevoegen
Behalve tekst kunt u symbolen toevoegen, zoals een vinkje:

 • Klik op .
 • Klik op de gewenste plek in het document.

Een handtekening of paraaf toevoegen

Als u een pdf wilt ondertekenen, klikt u op de optie Ondertekenen. Om een handtekening toe te voegen:

 • Klik op Handtekening.
 • In een apart vak kunt u nu eventueel uw handtekening typen (Typen) of direct tekenen (Tekenen).
 • Klik op daarna Toepassen als u de handtekening wilt invoegen.

Eerder gescande handtekening gebruiken

 • Om een eerder gescande handtekening te gebruiken, klikt u op Afbeelding.
 • Klik op de afbeelding met de handtekening.
 • Klik op Openen.
 • Klik op Toepassen.
 • Klik op de gewenste plek in het document.
 • Als u de handtekening wilt verkleinen of vergroten, versleept u het hoekpunt van het vak (vierkantje) rechtsonder.
 • Klik naast het tekstvak om de handtekening toe te voegen.

Paraaf toevoegen

 • Om een paraaf toe te voegen, klikt u op Ondertekenen > Initialen.
 • Volg daarna de instructies voor het toevoegen van een handtekening.

Voortaan zullen nu standaard uw handtekening en paraaf al zichtbaar zijn in het menu, als u op Ondertekenen klikt.

Pdf opslaan

Als u klaar bent met het toevoegen van tekst en andere elementen aan een pdf, kunt u het opslaan. Het is meestal verstandig dit onder een andere naam te doen dan het origineel, zodat u die versie ook dan altijd nog achter de hand heeft.

 • Klik in de menubalk op Bestand.
 • Klik op Opslaan als…
 • Kies de gewenste map.
 • Typ achter Bestandsnaam de gewenste naam. Bijvoorbeeld de originele naam met daarachter de tekst “getekend”, zoals: Formulier getekend.
 • Klik op Opslaan

Eventueel kunt u het document ook als een ander type bestand laten opslaan met Bestand > Opslaan als ander bestand. Let er wel op dat bijvoorbeeld ingevulde formulieren terugsturen als niet pdf-bestand als minder betrouwbaar wordt beschouwd.

Een pdf afdrukken

Als u wilt, kunt ook een pdf afdrukken. Bijvoorbeeld als u tekst met de hand moet of wilt invullen op een formulier of als u graag een papieren kopie wilt.

 • Klik in de werkbalk op .
 • Vul de instellingen voor het afdrukken in.
 • Klik op Afdrukken.

Een pdf mailen

U kunt een pdf later als bijlage bij een e-mail meesturen, maar u kunt de pdf ook direct vanuit Acrobat Reader mailen.

 • Klik op .
 • Klik op Bijsluiten bij e-mail.
 • Kies Standaard-mailtoepassing voor uw standaard e-mailprogramma of Webmail gebruiken voor versturen via webmail.
 • Klik op Doorgaan.
 • De bijbehorende toepassing wordt geopend met een nieuwe mail en de pdf als bijlage.
 • Vul de mailgegevens in en verstuur de e-mail.

Met Acrobat Reader komt u al een heel eind met werken met pdf-documenten. Maar als u meer wilt, bijvoorbeeld zelf pdf-documenten maken, bent u aangewezen op het niet-gratis Acrobat Reader Pro.