Erfgenaam in het buitenland

Vraag van de week

omhelzing
Getty Images

Begin deze maand is mijn broer plotseling overleden. Hij had geen partner of kinderen; wel mij en mijn zus die in België woont. Er is geen testament en nu zijn wij de erfgenamen. We willen beiden beneficiair aanvaarden omdat we niet precies weten wat we in zijn nalatenschap gaan aantreffen. Hoe doen we dat?

Beneficiair aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap doet u bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar uw broer als laatste woonde. U en uw zus kunnen - ondanks dat zij in België woont - dus gewoon met het formulier van de rechtbank in Nederland de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Verder heeft u een kopie identiteitskaart en een kopie van de akte van overlijden nodig die de gemeente afgegeven heeft.

U kunt met de stukken zelf naar de balie van de rechtbank gaan om de akte op te laten stellen of alles in een keer per post op sturen naar de rechtbank. Doet u het samen dan wordt er één akte opgemaakt en betaalt u ook maar een keer €134 (2022). Is de akte opgemaakt dan moet u vervolgens de regels van beneficiair aanvaarden de nalatenschap gaan vereffenen.

Iets anders is de aangifte erfbelasting. Mocht de nalatenschap van uw broer groter zijn dan de vrijstelling (€2.274 per persoon) dan moet u aangifte erfbelasting doen. Om aangifte erfbelasting te kunnen doen, heeft u de BSN-nummers nodig van uw beiden. Heeft uw zus nog geen BSN-nummer dan moet zij dat eerst aanvragen voordat u aangifte erfbelasting kunt doen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.