Pensioen in de erfenis

Getty Images

Mijn echtgenoot is onlangs overleden en nu heb ik ook recht op partnerpensioen. Kunt u mij vertellen hoe ik dit moet verwerken in de erfenis en uiteindelijk in de aangifte erfbelasting?

Over uitkeringen uit pensioen (of lijfrente) hoeft u geen erfbelasting te betalen. Dit geldt ook als de (lijfrente- of) pensioenuitkering die u al kreeg omhoog is gegaan door het overlijden van uw partner. De pensioenuitkering kan er echter wel voor zorgen dat u meer erfbelasting moet betalen. De waarde die de uitkering vertegenwoordigt, wordt namelijk in mindering gebracht op de vrijstelling erfbelasting. Om de waarde die in mindering moet worden gebracht (geïmputeerd) vast te stellen wordt het jaarbedrag vermenigvuldigd met de factor die bij de leeftijd van de langstlevende echtgenoot of partner hoort. Bij de imputatie mag rekening worden gehouden met de latent verschuldigde inkomstenbelasting van 30% omdat het om periodieke uitkeringen gaat. De uitkeringen worden namelijk (te zijner tijd) in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. De pensioen- of lijfrentewaarde hoeft dus maar voor 70% te worden meegenomen bij de imputatie. Vervolgens wordt de helft van het netto bedrag geïmputeerd op de vrijstelling erfbelasting.

Bij voorbeeld: bij een pensioen van €10.000 bij een 73 jarige weduwe (factor 7) moet €24.500  (1/2 x 70% x 7 x €10.000) in mindering worden gebracht op de vrijstelling voor de erfbelasting.

N.B. Een partner van een erflater komt binnen de erfbelasting in aanmerking voor een hoge vrijstelling van € 680.645 (2022). Deze vrijstelling wordt – zoals hiervoor vermeld - door imputatie verminderd met de helft van het door het overlijden van de erflater verkregen nabestaanden(partner)pensioen (of lijfrente-uitkeringen). Er blijft echter altijd een minimum vrijstelling bestaan van € 175.837 (2022)

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
Auteur