Erven mijn kinderen van mijn ex, hun vader?

Vader dochter zoon
Getty Images

Mijn ex en ik hebben samen twee kinderen gekregen tijdens ons huwelijk. Mijn ex is na onze scheiding opnieuw getrouwd en hij is een aantal jaar geleden opnieuw vader geworden. Nu hoorde ik dat hij ziek is en vermoedelijk niet lang meer zal leven; wat natuurlijk erg verdrietig is; zeker ook voor onze kinderen. Ik denk echter ook aan de financiële kant. Erven mijn/onze kinderen van hem, heb ik nog ergens recht op en waar moeten we op letten als hij inderdaad komt te overlijden?

Krijgt een ex-echtgenoot/-ote of ex-partner met een nieuwe liefde opnieuw een kind dan wordt volgens de wet zijn/haar nalatenschap over het totaal aantal kinderen (uit de eerste en tweede relatie) én de nieuwe partner verdeeld. De nieuwe partner krijgt als langstlevende partner echter de beschikking over de gehele nalatenschap en de kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een niet-opeisbare vordering. Deze is in elk geval opeisbaar bij overlijden of faillissement van de langstlevende nieuwe partner. Het is dus voor uw kinderen van belang om de grootte van de vordering op de langstlevende nieuwe partner vast te stellen zodat - als later  de langstlevende (nieuwe) partner overlijdt -  bekend is wat de kinderen van de overledene nog tegoed hebben.

Heeft uw ex-echtgenoot een testament laten opmaken, dan zal het van de inhoud van dit testament afhangen of uw kinderen wel of niet van hem erven. Mochten zij onverhoopt geen erfgenaam zijn dan zijn zij onterfd en kunnen zij een beroep doen op hun legitieme portie. Mochten zij in dit testament wel erfgenaam zijn en de wettelijke verdeling is van toepassing dan krijgen zij ook in dit geval een niet-opeisbare vordering  op de nieuwe partner van uw ex-echtgenoot/hun vader en mag de nieuwe partner over de totale nalatenschap blijven beschikken. 

Het vaststellen van de hoogte van de vordering (hun erfdeel of de legitieme portie is dan dus van belang. Ook kan er eventueel iets over de rente over de vordering worden afgesproken.

In het testament kunnen bovendien nog andere opeisbaarheidsgronden zijn opgenomen, zoals opname in een zorginstelling van of het aangaan van een nieuw huwelijk door de nieuwe partner. Ook het moment van opeisbaarheid moet dus in de gaten gehouden worden.
 
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud