Geen erfgenaam, geen informatie

Vraag van de week

Een maand geleden is mijn zus overleden. Een neef heeft de afwikkeling van haar nalatenschap ter hand genomen en vertelt ons niets. Toen wij de notaris belden om naar het testament te vragen, vertelde ze dat er geen testament is, maar volgens het Centraal Testamentregister is er wel een testament, hoe zit dat?

Wanneer uit informatie van het Centraal Testamentregister blijkt dat er een testament is, kan dat een paar dingen betekenen. Het kan in de eerste plaats betekenen dat er wel een testament is, maar dat in dat testament alleen maar alle voorgaande laatste-wilsbeschikkingen doorgehaald zijn; er is dus geen testament meer.

Wat ook kan – en vaker voorkomt – is dat er wel een testament is waarin uw zuster heeft bepaald wat er met haar nalatenschap moet gebeuren, maar dat u daar niet als erfgenaam in bent benoemd. Omdat uw zuster geen partner en kinderen had, was zij vrij om een ieder tot haar erfgenaam te benoemen. Alleen kinderen hebben namelijk recht op een legitieme portie en partners hebben in veel gevallen wettelijke rechten. Alle anderen erven volgens de bepalingen van het testament of volgens de wet wanneer er geen testament is. 

U kunt dus het beste nogmaals de notaris bellen en vragen of u als erfgenaam of legataris bent opgenomen in het testament van uw zuster. Is het antwoord nee, dan weet u dat er wel een testament is maar dat u daar niet in bent opgenomen. Omdat u niet in het testament staat mag de notaris u ook niet meer vertellen dan dat. 

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.