Schenken aan 'goede' doelen

Euro uitwisselen
Getty Images

Nalatenschappen zijn belangrijk voor organisaties die zich profileren als 'goede' doelen. Drie directeuren vertellen welke erfenissen ze nooit meer zullen vergeten.

‘Ook grootouders willen na hun dood een klein of groot gebaar maken’

Renate Westerlaken-Loos (62) is directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. In de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en Vakantiehuizen kunnen families met zieke kinderen of kinderen die zorg nodig hebben, dicht bij elkaar zijn.

‘Onze Huizen staan dicht bij de ziekenhuizen zodat ouders elk moment van de dag en nacht naar hun kind toe kunnen gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld elke avond een verhaaltje voor het slapen voorlezen en een nachtzoen geven. Tussendoor kunnen ze bijkomen in een huiselijke omgeving en normale dingen doen als een eigen potje koken of een wasje draaien. Dicht bij hun kind in het ziekenhuis zijn is voor ouders stressverlagend. En kinderen zijn minder angstig met hun ouders in de buurt. Broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn ook welkom in onze Huizen. Juist als je op je kwetsbaarst bent, is nabijheid van familie ongelooflijk belangrijk. In de Huizen, Huiskamers en Vakantiehuizen wordt onze missie ‘keeping families close’ elke dag opnieuw in praktijk gebracht. We zijn voor ons werk volkomen afhankelijk van donateurs, sponsoren en nalatenschappen.

De meeste mensen die ons iets nalaten, voelen zich persoonlijk betrokken bij ons. Zo kunnen er dierbare en waardevolle relaties ontstaan. Een kinderloze mevrouw die in de buurt van Ronald McDonald Huis Leiden woonde en af en toe binnenliep, zag hoe blij ouders waren dat ze in het Huis dicht bij hun zieke kind konden verblijven. Zij besloot Huis Leiden in haar nalatenschap op te nemen. Ze wilde graag dat het Huis een rustpunt zou blijven voor ouders van zieke kinderen. Dat had ze al bij leven kenbaar gemaakt.

Ook grootouders nemen ons op in hun nalatenschap. Zij zien het effect van het Huis en willen na hun dood een klein of groot gebaar maken richting toekomstige gasten die gebruik moeten maken van onze Huizen. Een oma wiens dochter beviel van een kindje met een ernstige hartafwijking, zag hoe fijn het voor haar dochter en schoonzoon was om enige maanden in een van onze Huizen te kunnen verblijven. Ze vonden niet alleen rust maar ook troost door de gesprekken met andere ouders. Die oma besloot een deel van haar nalatenschap specifiek aan dat Huis te schenken. Een prachtig gebaar.”

Renate Westerlaken
Paul Tolenaar

‘De familie van Mieps vindt het geweldig om zo betrokken te blijven’

Monique van Bijsterveld (59) is directeur-bestuurder van het Oogfonds. De missie van het Oogfonds is om ''blindheid en slechtziendheid te voorkomen en te bestrijden''. Om dit te bereiken is onderzoek en voorlichting nodig.

‘De inkomsten uit nalatenschappen zijn heel belangrijk voor ons. De laatste twee jaar stijgt het aantal mensen dat ons na hun dood een bedrag nalaat. Daar zijn wij hen zeer dankbaar voor. Oogproblemen komen vaak voor en hebben een grote impact op je leven en dat van je naasten. Ik begrijp de overweging dat je je medemens of directe familie dit niet gunt en daarom wilt meehelpen aan wetenschappelijk onderzoek naar het genezen en voorkomen van oogziekten.

Begin dit jaar werden we verrast met een ongekend grote nalatenschap. We kregen een telefoontje van de executeur die ons vertelde dat mevrouw Mieps Fontein ons haar fortuin had nagelaten. Mieps is blind geboren en heeft zichzelf daardoor niet laten weerhouden. Ze heeft gestudeerd en naast haar baan deed ze veel aan vrijwilligerswerk. Ze heeft zich haar leven lang enorm ingezet voor mensen met een visuele beperking. We hebben meteen contact gezocht met haar familie. Ik heb uitgebreid met haar neef en nicht gesproken en zij vonden het mooi als we in de gedachte van Mieps iets concreets met het geld zouden gaan doen. Met deze nalatenschap kunnen we het komende jaar een grootschalig onderzoek financieren naar regeneratieve geneeskunde, waarbij je met hulp van stamcel- of gentherapie het zelfherstellend vermogen van het lichaam onderzoekt en gebruikt. We denken hiermee echt het verschil te kunnen maken.

In samenspraak met de familie hebben we ook een Mieps Fontein-prijs in het leven geroepen met een familielid in de jury. Het ene jaar besteden we €50.000 aan een jonge onderzoeker met een veelbelovend onderzoek en het andere jaar schenken we €10.000 aan een vereniging of stichting die iets bijzonders doet of wil gaan doen voor mensen met een visuele beperking. De familie vindt het geweldig om op deze manier betrokken te blijven en iets moois te kunnen doen ter nagedachtenis van hun bijzondere tante.”

Paul Tolenaar
Paul Tolenaar

‘We hebben een foto van Linde in de kantine van de Rainbow Warrior opgehangen’

Andy Palmen (48) is directeur van Greenpeace Nederland. Deze organisatie strijdt naar eigen zeggen ''voor een groene wereld, stelt wereldwijd milieuproblemen aan de kaak en stimuleert duurzame oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, lobby, demonstraties en gerichte acties.''

‘We willen volstrekt onafhankelijk en zelfstandig zijn en acties ondernemen zonder rekening te hoeven houden met overheden en bedrijven. Daarom nemen wij van hen geen giften of subsidies aan. Gelukkig steunen veel mensen ons met donaties en nalatenschappen. Vooral dat laatste voelt voor mij als een bijzonder gebaar van vertrouwen. Mensen die Greenpeace in hun testament opnemen, houden van de aarde en vertrouwen erop dat wij ons inzetten voor een toekomst die hen zo dierbaar is. Of het nu om een groot of kleiner bedrag gaat, de verantwoordelijkheid weegt voor ons even zwaar.

Wij waren allen diep geraakt door de nalatenschap van Linde, een meisje van 14 jaar dat vier jaar geleden is overleden. Zij maakte zich heel druk over de aarde en was een groot fan van Greenpeace. Haar grote droom was om later bij ons te komen werken; dat mocht helaas niet zo zijn. Tijdens haar uitvaart is gecollecteerd voor Greenpeace. Daar bleef het niet bij. Op haar verjaardag wordt telkens opnieuw uit haar naam gecollecteerd. In samenspraak met haar ouders hebben we haar foto in de kantine van de Rainbow Warrior opgehangen. Linde heeft ook een plaatsje gekregen bij ons in de hal. Daar hangt een speciaal, groeiend kunstwerk waarin de namen van erflaters zijn verwerkt. Dat kunstwerk is bedoeld hen te bedanken en te eren. 

Mensen die ons iets nalaten, beseffen doorgaans goed dat we boven op de actualiteit zitten en leggen hun bijdrage niet vast aan een specifieke actie. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten in de loods waar onze rubberboten liggen. In die gesprekken merk ik dat het een geruststellend idee is dat we een grote, solide en internationale organisatie zijn die een vuist kan maken. Naast acties zijn er meer manieren om de wereld groener te maken. We stoppen ook veel geld en energie in onderzoek, rechtszaken en lobbywerk. Met hulp van nalatenschappen kunnen we de wereld beter achterlaten.”

Wilt u geld geven aan een 'goed' doel? Let dan hier op: www.plusonline.nl/schenkgoeddoel

Auteur 
  • Redactie