Schenken of nalaten aan een buitenlands goed doel

Ik ben bezig met mijn testament en ik wil nalaten aan een aantal goede doelen. De meeste daarvan zijn Nederlandse ANBI’s die dus vrijgesteld zijn van erfbelasting. Een van mijn beoogde goede doelen is echter een buitenlandse charitatieve instelling. Kunt u mij vertellen of deze instelling ook geen erfbelasting verschuldigd is in Nederland?

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is inderdaad vrijgesteld voor de erfbelasting (en schenkbelasting). In de regelingen binnen de Successiewet is duidelijk vastgelegd wanneer sprake is van een ANBI. Er moet in elk geval van tevoren door de instelling de ANBI-status zijn aangevraagd.

Ook een buitenlandse instelling kan als een dergelijke vrijgestelde instelling worden aangemerkt.  Hiervoor moet deze instelling met een daarvoor via de Belastingdienst beschikbaar gesteld formulier een beschikking aanvragen waarmee die instelling aangemerkt wordt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Als door een instelling niet tijdig een dergelijk verzoek is gedaan, kan deze instelling onder voorwaarden met terugwerkende kracht worden aangewezen als ANBI. Deze terugwerkende kracht is echter beperkt.

N.B. Als u wilt u weten of een goed doel door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI dan kunt u deze opzoeken via het ANBI register van de Belastingdienst. Daarnaast is het ook mogelijk om via de publicatiepagina's van de ANBI's het ANBI register te controleren.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.