Termijn opleggen aanslag erfbelasting?

Getty Images

Vorige maand heb ik de aangifte erfbelasting naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder ingediend. Eigenlijk hopen we dit jaar alles te kunnen afronden. Kunt u zeggen of wij de aanslag erfbelasting nog dit jaar kunnen verwachten?

De gebruikelijke termijn voordat de Belastingdienst de definitieve aanslag erfbelasting verstuurt, is drie tot zes maanden. Deze termijn voor een definitieve aanslag wordt niet in alle gevallen gehaald. Bovendien heeft de Belastingdienst onlangs aangegeven dit jaar meer tijd nodig te hebben voor de aanslagen erfbelasting 2021. De dienst is inmiddels wel gestart met het opleggen van de eerste aanslagen. Dat gaat dan om de in het begin van het jaar ingediende aangiftes. Ik ben dan ook bang dat u zeker tot medio 2022 zult moeten wachten tot u de definitieve aanslag ontvangt. 

In bijzondere gevallen kan de Belastingdienst een aangifte met voorrang behandelen. Bijvoorbeeld als een nabestaande in de problemen komt doordat de erfenis niet meteen afgewikkeld kan worden. In die gevallen kunnen nabestaanden contact opnemen met de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800-2358354.

Mr. Nicole Goud
Nicole Goud
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud