Vraag van de week: Erfenis en de inkomstenbelasting

Van vrienden van ons heb ik een erfenis ontvangen die ik pas krijg als de langstlevende van dit stel ook overleden is. Ik heb ooit gelezen dat de langstlevende van dit vriendenstel nu alles opgeeft bij de aangifte inkomstenbelasting inclusief hetgeen ik geërfd heb en ik nog niets. Klopt dat?

Dat klopt in die zin dat dit alleen geldt voor echtgenoten,  geregistreerd partners en samenwoners (met een notariële samenlevingsovereenkomst) van een overleden ouder. Wanneer zij de erfenis aan de kinderen schuldig blijven - zoals in uw situatie de langstlevende van deze vrienden de erfenis nog onder haar houdt - dan telt van de Wet Inkomstenbelasting uw erfenis mee als bezit van de langstlevende echtgenoot. De langstlevende geeft in dat geval dus alle bezit en schuld uit de erfenis zelf op bij de aangifte inkomstenbelasting en de kinderen/erfgenamen hoeven dat nog niet te doen. Pas wanneer de erfenis opeisbaar wordt, wordt de vordering op de langstlevende echtgenoot zichtbaar en gaan langstlevende en erfgenamen hun bezit en schuld uit de erfenis zelf opgeven bij de inkomstenbelasting.

Wat bij de vorderingen geldt, gaat ook op als de langstlevende volgens het testament het vruchtgebruik erft van de nalatenschap. Ook dan geeft de langstlevende alle bezit zelf op totdat het vruchtgebruik eindigt. Meestal is dat bij overlijden, maar ook opname in een zorginstelling komt voor. Omdat u van vrienden heeft geërfd en dus niet in de ouder-kind relatie staat, gaat de bovenbeschreven mogelijkheid om een erfenis voor u als erfgenamen buiten de inkomstenbelasting te houden niet op. Zowel de langstlevende vriendin als u moeten ieder het eigen deel van de nalatenschap opgeven in de aangifte inkomstenbelasting verwerken. De langstlevende vriendin als schuld en u als bezit.