Huurverhoging geeft Huurcommissie extra werk

De hoge huurverhogingen van de afgelopen jaren hebben voor extra werk gezorgd bij de Huurcommissie.

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Companen. Huurders met een middeninkomen hebben de afgelopen jaren extra huurverhoging gekregen. Huurders met een lagere inkomen kregen een huurverhoging van 1,5 procent plus inflatie.

Companen ziet een duidelijke relatie tussen die huurverhogingen en het aantal geschillen over de huurprijs. Huurders kregen een hogere huurverhoging dan ze gewend waren. Mogelijk voelde dat als onrechtvaardig en dat is een reden om naar de Huurcommissie te stappen.

Achterstallig onderhoud

Companen heeft ook onderzocht of er redenen zijn voor huurders om een verzoek tot huurverlaging niet in te dienen. Het blijkt dat tijdelijke huurcontracten invloed hebben op de bereidheid een procedure te starten wegens ernstig achterstallig onderhoud.

Twintig procent van de huurders bij een particuliere verhuurder heeft angst dat het tijdelijke huurcontract wordt opgezegd als zij een procedure beginnen.