Kan ik als huurder ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Vraag en antwoord

Ik woon in een sociale huurwoning. Uit de overeenkomst met de woningcorporatie komt naar voren dat de jaarlijkse huuraanpassing (en dus mijn huurbedrag) afhankelijk is van de afstand tussen de huidige huur en de streefhuur. Daarbij is de streefhuur gekoppeld aan de kwaliteit van de woning en de maximale huurprijs volgens het woningwaardesysteem. Ik vind dit allemaal behoorlijk ingewikkeld, maar ik maak hier uit op dat als de WOZ-waarde lager is ook mijn huur lager moet worden. Ik wil dus bezwaar maken tegen de WOZ-waarde maar toen ik de gemeente hierover belde, vertelden ze me dat ik als huurder geen bezwaar kan maken.

Omdat de WOZ-waarde - net als bij u het geval is - veel invloed heeft gekregen op de maximale huurprijs van een sociale huurwoning, stuurt de gemeente sinds 2016 de WOZ-beschikking niet alleen aan de eigenaren maar ook aan alle huurders. Met deze eigen WOZ-beschikking krijgen ook huurders de gelegenheid om bezwaar te maken als zij menen dat de waarde van hun woning niet klopt.

De algemene regel is dat iemand die belang heeft bij de hoogte van de WOZ-waarde hier bezwaar tegen kan maken. In een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Hof is dit ook weer eens bevestigd (Hof Amsterdam 18 september 2018 17/00378)

Ik zie dan ook geen enkele reden waarom u niet gewoon bezwaar zou kunnen aantekenen tegen de WOZ-beschikking. Mocht naar aanleiding van uw bezwaar de WOZ-waarde worden aangepast dan is hiermee echter niet per definitie de kous af. Ook de verhuurder ontvangt van de uitspraak/aangepaste WOZ-waarde bericht. Als de verhuurder het hier op zijn beurt niet mee eens is, kan daartegen ook weer bezwaar worden gemaakt. De nieuwe WOZ-waarde geldt immers zowel voor de huurder als voor de verhuurder. 

N.B. Omdat het erg lastig voor gemeentes is om de huurders van sociale huurwoningen en huurders in de vrije sector te scheiden, ontvangen ook huurders van geliberaliseerde huurwoningen (vrije sector) de WOZ-beschikking. Zij hebben echter geen belang bij de WOZ-waarde en kunnen de beschikking dus direct weggooien.

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring (sinds 1987) op verschillende gebieden. Zo is zij 12 jaar belastingadviseur geweest en was zij een aantal jaren werkzaam bij een opleidingsbedrijf waar zij lesmateriaal schreef en ontwikkelde voor o.a. financiële planners. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Ook werkt zij parttime bij een notariskantoor in de boedelpraktijk.