Vaker betalingsproblemen voor mannen

Er zijn aanzienlijk meer mannen met betalingsproblemen dan vrouwen. Het aandeel van mannen blijft stijgen. Van de mensen die in 2019 een betalingsprobleem kregen, is ruim 61 procent man. Eind vorig jaar had iets minder dan vijf procent betalingsproblemen.

Dit blijkt uit de Schulden Monitor van de Stichting BKR. Sinds eind 2015 is het aantal mensen met betalingsproblemen met ongeveer honderdduizend gedaald naar een kleine zevenhonderdduizend. Sinds 2017 is het aantal stabiel. Bij betalingsachterstanden wordt er niet vaak een aflosregeling getroffen. Dat gebeurt slechts in zeven procent van de gevallen, een percentage dat al jarenlang constant is.

Een radicale verandering ziet BKR bij de aflosvorm van de leningen. Tot en met 2016 werd er jaarlijks meer doorlopend krediet dan aflossend krediet verstrekt. Daarna is het omgedraaid en in 2019 zijn er bij nieuwe leningen vijf keer meer aflopende leningen dan doorlopende leningen verstrekt.