Verhogen zonnepanelen de WOZ-waarde van mijn huis?

Vraag en antwoord

Je hoort tegenwoordig heel erg veel over zonnepanelen en alle voordelen uit milieu-oogpunt en ook ter besparing van energiekosten enzo. Ook de waarde van je huis zou hierdoor stijgen. Ik vroeg mij daarom eigenlijk af of dit dan tegelijkertijd niet ook gevolgen heeft voor de WOZ-waarde. Daar lees en hoor ik erg weinig over. Want als dat het geval zou zijn, dan krijg je daardoor ook weer te maken met meer belasting, zoals de erfbelasting, de inkomstenbelasting en gemeentelijke belastingen. Kunt u me daar iets over vertellen?

Leuk dat u dit vraagt, want ik ben het met u eens dat deze financiële kant van de aanschaf van zonnepanelen tot nu toe enigszins onderbelicht is. Zonnepanelen zijn natuurlijk een redelijk nieuw fenomeen en hier was tot nog niet zo lang geleden dan ook niet veel duidelijkheid over. Echter, in een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden is in 2018 bepaald dat gemeenten inderdaad rekening moeten houden met zonnepanelen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning. Het argument daarvoor was dat zonnepanelen die op een huis zijn geplaatst als onroerend moeten worden beschouwd en daardoor meetellen voor de WOZ-waarde. Dat bij een eventuele verhuizing de zonnepanelen zouden kunnen worden meegenomen was daarvoor niet van belang.

Overigens is het niet vreemd dat hier rekening mee moet worden gehouden. Datzelfde geldt namelijk ook voor woningen die op andere manieren zijn verduurzaamd, denk daarbij aan investeringen in gevelisolatie, dubbelglas of bijvoorbeeld een warmtepomp.

Het is echter wel zo dat gemeenten vaak geen afzonderlijke waarde toekennen aan de zonnepanelen; de hogere waarde zou moeten blijken uit de verkoopprijzen van referentiewoningen met zonnepanelen. En bovendien geldt dat, net als bij andere investeringen in woningen (zoals een nieuwe badkamer of keuken), de toename van de WOZ-waarde altijd minder zal zijn dan het werkelijke bedrag dat geïnvesteerd is in de zonnepanelen.

Meer hierover kunt u bijvoorbeeld lezen op de site van de Waarderingskamer. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook was zij een aantal jaren  werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds enige tijd is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).