Afspraken over contant geld

Contant geld moet goed blijven functioneren als betaalmiddel aan de kassa, ook als steeds meer mensen elektronisch gaan betalen. Hiervoor hebben 23 organisaties het nieuwe Convenant Contant Geld ondertekend.

Het convenant is ondertekend door de grote banken, Betaalvereniging Nederland, vertegenwoordigers van consumenten, winkeliers, horeca, tankstations en De Nederlandsche Bank. De afspraken gelden voor vijf jaar. Er zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld geldautomaten, terugvalopties voor pinnen en een inclusief betalingsverkeer. Ook hebben de banken toegezegd de tarieven voor contant geld tot medio volgens jaar niet te verhogen. Een van de concrete afspraken is dat er minimaal 3850 geldautomaten zijn en dat 99,76% van de Nederlanders niet verder dan vijf kilometer van een geldautomaat woont.

Afname

Aanleiding voor de nieuwe afspraken is dat het gebruik van contant geld afneemt. In 2021 was nog een op de vijf betalingen bij de kassa met contant geld. Voor mensen met een lager inkomen was dit flink hoger. Zij betaalden bijna een op de drie kassa aankopen met contant geld. Ook 65-plussers betalen relatief vaker met contant geld.
Door de afname van contante betalingen komen de bijbehorende voorzieningen onder druk staan. Contant-gelddienstverlening verdwijnt steeds meer uit bankkantoren, het aantal geldautomaten neemt af en voor winkeliers worden contante transacties steeds duurder. Zou contant geld volledig verdwijnen, dan levert dat problemen op bij een storing in het pinverkeer. Ook zijn er mensen afhankelijk van contant betalen. Bovendien is het een publiek belang dat iedereen goed gebruik kan maken van contant geld.
Het Convenant is tevens het begin van het onderzoek om vast te stellen hoe de rol van contant geld het beste gewaarborgd kan worden voor de lange termijn.

Bron(nen):