Alimentatie na samenwonen?

Heb ik daar recht op

Mijn dochter woont met haar vriend en hun tweejarige dochter samen zonder overeenkomst. De relatie gaat niet zo best en ik vrees dat ze uit elkaar gaan. Heeft ze dan recht op alimentatie van haar huidige vriend?

Nee, wanneer ze geen samenleefovereenkomst heeft gemaakt waarin een alimentatieverplichting bij scheiding is opgenomen heeft ze nergens recht op.

[[alimentatie]]

Wel bestaat een recht op alimentatie voor het kind wanneer dat bij haar blijft wonen. Wanneer uw dochter niet zelf in haar levensonderhoud kan voorzien zal zij een beroep moeten doen op de Wet Werk en Bijstand.
Vreemd genoeg komt het nog zeer vaak voor dat zowel jongeren als ouderen die gaan samenwonen niets regelen of vastleggen. Een alimentatieverplichting of (financiële) hulp bij het inrichten van een andere woning zijn geen overbodige luxe wanneer samenwonen stopt. Ook voor de vrijstelling erfbelasting voor partners wanneer beide partners elkaar testamentair tot erfgenaam tot erfgenamen hebben benoemd of voor het krijgen van een partnerpensioen is een samenleefoverkomst vaak noodzakelijk.

Reactie toevoegen