Bezwaarschrift op tijd?

Wanneer is een bezwaarschrift op tijd ingediend?

Wanneer u het niet eens bent met een aanslag of andere beslissing van een overheidsinstantie (bijvoorbeeld de WOZ-beschikking), bestaat meestal de mogelijkheid bezwaar (of beroep) aan te tekenen. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat een termijn hiervoor opgenomen (zes weken). Verder is het zo dat een bezwaarschrift tijdig is ingediend:

•    als het voor het einde van de gestelde termijn is ontvangen, maar ook 
•    als het voor het einde van die termijn ter post is bezorgd en tevens binnen een week na afloop van die termijn alsnog is ontvangen. 

Tot voor kort was het vaste rechtspraak dat een bezwaar- of beroepschrift alleen ter post was bezorgd als dit was verstuurd via PostNL. In een recente procedure heeft de rechter (Centrale Raad van Beroep) echter bepaald dat dit ook moet gelden wanneer van een andere postaanbieder dan PostNL gebruik wordt gemaakt. Onder een andere postaanbieder  wordt voor de post in Nederland verstaan: ieder bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geregistreerd postvervoerbedrijf. 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.