Dealer failliet: auto kwijt?

Getty Images

Mijn garage is afgelopen week failliet gegaan, terwijl mijn auto er net voor reparatie stond. Ben ik m'n wagen nu kwijt of kan ik die nog terugeisen?

U raakt uw auto niet kwijt, maar kunt deze rechtstreeks revindiceren uit de failliete boedel. In gewoon Nederlands betekent dit dat u de auto kunt opeisen bij de curator. Wel heeft de garagehouder een zogenaamd retentierecht. Dit betekent dat hij de auto mag vasthouden zolang de rekening nog niet is betaald. Uiteraard moet de reparatie wel al zijn uitgevoerd.

  • Revindicatie volgt uit artikel 2 Boek 5 Burgerlijk Wetboek: De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen.
  • Het retentierecht staat in artikel 290 Boek 3 BW: Retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering wordt voldaan.

Vervelende situatie

Hoewel er formeel-juridisch weinig aan de hand is, is dit in praktijk een heel vervelende situatie. Het kan namelijk best enige tijd duren voordat de auto terug is. Zo kan het lastig zijn om er achter te komen wie de curator (degene, meestal een advocaat, die de boedel verdeelt onder de schuldenaren) is.

Mocht u inderdaad een lege garage aantreffen zonder auto’s dan is dat via rechtsspraak.nl uit te vinden. Vul in het insolventieregister vervolgens de bedrijfsnaam/handelsnaam in. Vervolgens krijgt u de naam van de curator te zien. Eis vervolgens schriftelijk uw eigendom op.

Nieuwe auto gekocht

Pas echt vervelend wordt het wanneer u een nieuwe auto heeft gekocht en de dealer failliet gaat. Zolang u de auto nog niet in handen heeft, rest u dan niets anders dan een concurrente vordering. Zelfs als u het gehele bedrag al hebt betaald. Dit komt omdat eigendom pas overgaat bij daadwerkelijke levering. Bij auto’s is dat het geval als u de sleutels krijgt overhandigd. In het slechtste geval kunt u dan het overgrote deel van de aankoopprijs kwijt zijn.

  • Voor de duidelijkheid: een concurrente vordering betekent dat u even veel recht op (een deel uit) de overgebleven bezittingen hebt dan de andere schuldeisers. Als er weinig in de boedel zit, krijgt u dus (bijna) niets terug. Dit in tegenstelling tot een preferente vordering. Bij zo’n vordering krijgt u eerst geld uit de boedel en komen alle andere schuldeisers na u aan de beurt.

Met dank aan mr. Alex W. Dolphijn van Van Dijk Advocaten

Auteur