Dreigende halvering sociale advocatuur?

Ongeveer de helft van de advocaten in de sociale advocatuur verwacht over twee jaar niet meer in deze sector te werken vanwege de voorgenomen bezuiniging op de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Dit blijkt uit een onderzoek van Ipsos, in opdracht van de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA). De advocaten vrezen dat inkomsten uit sociale advocatuur onvoldoende zullen zijn voor een rendabel kantoor. Tachtig procent van de advocaten voorziet grote gevolgen voor het kantoor door de verlaging van het basisbedrag van de vergoeding.

Door een andere bezuinigingsmaatregel worden rechszoekenden verplicht eerst naar het Juridisch Loket te gaan voordat ze naar een gesubsidieerde advocaat kunnen gaan. Het Juridisch Loket gaat dan als een zeef fungeren. Ongeveer drie op de vier advocaten vindt dat geen goed idee.

Cliënt weigeren

Door eerdere bezuinigingen in 2010 is de omzet van gesubsidieerde rechtsbijstand bij acht van de tien advocatenkantoren gedaald. Meer dan de helft van de sociale advocaten heeft sindsdien cliënten geweigerd, omdat de opbrengsten niet opwogen tegen de bestede uren.

Trefwoorden: