Frankrijk voert reparatie-index in voor elektrische producten

Getty Images

Consumenten in Frankrijk krijgen meer inzicht in hoe makkelijk een elektrisch product te repareren is. Vanaf 1 januari 2021 zijn fabrikanten en distributeurs verplicht om de ‘reparatie-index’ van verschillende productcategorieën aangeven. De Franse regering wil hiermee mensen stimuleren duurzamere aankopen te doen.

Criteria

Net als in Nederland, geldt er in Frankrijk een verplicht energielabel voor gebouwen. Dat label maakt gebruik van kleurcodes, maar de nieuwe reparatie-index werkt met een simpele score van één tot en met tien. Hoe hoger het cijfer, hoe makkelijker het product te repareren is. 

De criteria die worden gebruikt om de repareerbaarheid van een apparaat vast te stellen, zijn voor iedereen gelijk. Ieder elektrisch product wordt beoordeeld op basis van vijf verschillende criteria: de kwaliteit van documentatie vanuit de fabrikant, de mogelijkheden voor demontage, de beschikbaarheid van reserveonderdelen, de prijs van de onderdelen en de categorie. Zo wordt een wasmachine iets anders beoordeeld dan een smartphone, omdat die laatste vanwege softwareondersteuning een kortere levensduur heeft. 

Duurzaamheid

De Franse regering wil met deze index de veroudering van elektronica vertragen en ervoor zorgen dat consumenten de producten langer gebruiken. Hiermee wil Frankrijk bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van milieu en klimaat.

Bron: Lefigaro

Auteur 
  • Danique Pekelsma