Handig: de belangrijke instanties op een rij

Getty Images

Als consument kunt u op veel adressen terecht voor informatie en/of klachten. Op deze pagina vindt u een overzicht van instanties die belangrijk kunnen zijn, wat ze doen en de contactgegevens.

A - B - C- D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z.

A

ADSL-gebruikers, Belangenvereniging van. http://www.adslgebruikers.nl.

Deze site spant zich in voor adslgebruikers die problemen of informatie wensen over adsl-providers in Nederland.

Adviesplaats. http://www.adviesplaats.nl.

Gratis tips over klussen, tuinieren en het huishouden.

Advocaten, Nederlandse orde van. www.advocatenorde.nl. Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Postbus 30851, 2500 GW Den Haag. 070 – 3353535.

De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde) is de beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Voor klachten over advocaten zie De Geschillencommissie.

ANVR. www.anvr.travel. Het Algemeen Verbond van Reisondernemingen is de brancheorganisatie van reisbureaus en reisorganisaties. Het is verstandig bij het boeken van een reis te controleren of het betrokken bedrijf lid is van de ANVR .

ANWB. www.anwb.nl. Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag. Tel. 070 3147147. Belangenorganisatie, van oorsprong voor de wielrijder, tegenwoordig vooral voor de automobilist. Geeft aan leden tal van diensten en biedt eveneens producten aan.

Arbeidsinspectie. www.arbeidsinspectie.nl. Adres en tel. via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Tel. 0800 27 00 00 0, op werkdagen tussen 9.00 en 20.00 uur.

De Arbeidsinspectie bevordert door middel van overleg, voorlichting, toezicht en handhaving de naleving van de wet op het terrein van veiligheid en gezondheid op het werk en bestrijdt illegale tewerkstelling en oneerlijke concurrentie. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van ernstige schending van de wet. Op de site van de Arbeidsinspectie is onder andere informatie te vinden over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, vreemdelingen & werk en wetgeving & handhaving.

Autoriteit Financiële Markten. www.afm.nl. Vijzelgracht 50, Amsterdam. Postbus 114723, 1001 GS Amsterdam. Tel. 0900 - 5400540 (€ 0,35 per gesprek).

De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Publiceert onder andere een lijst met financiële instellingen die een vergunning of een vrijstelling hebben bij de AFM.

B

Bereken uw recht. Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u zien op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft én berekenen wat deze regelingen u opleveren. Ook wordt u doorverwezen naar de instantie waar de aanvraag voor tegemoetkoming gedaan moet worden. Vaak kunt u de aanvraag zelfs direct via internet doen.

Big-register. www.ribiz.nl/zoeken. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Op deze manier is na te gaan of degene die u behandelt daartoe ook bevoegd is.

Bovag (Bond van Garagehouders). www.bovag.nl. Kosterijland 15, Bunnik. Postbus 1100, 3980 DC Bunnik. Tel. 030-6595211.

Overkoepelende brancheorganisatie voor de autobranche. Doet voor consumenten aan klachtbemiddeling.Voor advies over klachtenbemiddeling kunt u bellen:

  • als klant van een merkdealer naar de AutoOmbudslijn (0900)288 66 62 (€ 0,35 pm) of e-mailen naar auto-ombudslijn@bovag.nl.
  • als klant van de overige bedrijven van BOVAG naar het ANWB/BOVAG bemiddelingsbureau (0900) 269 22 68 (€ 0,35 pm) of e-mailen naar bemiddelingsbureau@bovag.nl.

Bouw, Raad van Arbitrage voor de. www.raadvanarbitrage.nl. Postbus 19290, 3501 DG Utrecht. Stationsplein 29, Utrecht. Tel. 030-2343222.

De Raad stelt zich ten doel om geschillen te beslechten, die liggen op het gebied van de bouw. Daartoe behoort - naast de woningbouw - ook utiliteitsbouw en weg- en waterbouw. Deze geschillen worden beslecht door voor elk geschil apart aan te wijzen arbiters uit het vaste ledenbestand van het College van Arbiters van de Raad.

C

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). www.cbr.nl. P.C. Boutenslaan 1, Rijswijk.Postbus 5301, 2280 HH Rijswijk. Tel. 070-3720500.

Het CBR is een privaatrechtelijke stichting. Hij is door de minister van Verkeer en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Computer Club, Hobby (HCC). http://www.hcc.nl.

Vereniging van computergebruikers.

Consument & Geldzaken, Vereniging. www.geldwijs.nl. Donker Curtiusstraat 7/U119, 1051 JL Amsterdam. Tel. 020 6849055.

Belangen- en adviesorganisatie die consumenten bijstaat bij hun persoonlijke financiën.

Consument en Veiligheid, Stichting. www.veiligheid.nl. Rijswijkstraat 2, Amsterdam. Postbus 75169, 1070 AD Amsterdam. Tel. algemeen: 020 - 5114511. Servicedesk: 020 - 5114567 (ma t/m vr 9.00 - 13.00).

Consument en Veiligheid werkt aan het verbeteren van de veiligheid van de leefomgeving van de Nederlandse bevolking en daarmee aan het terugdringen van de omvang en ernst van letsels. Dat gebeurt door het zichtbaar maken van de risico's (thuis, in de wijk, in de recreatie, in het verkeer en op het werk), en door in samenwerking met partners en andere kennisinstituten op het gebied van veiligheid het bewustzijn van risico's te vergroten en pragmatische maatregelen tot uitvoering te brengen.

Consumentenbond www.consumentenbond.nl. Enthovenplein 1, Den Haag. Postbus 1000, 2500 BA Den Haag. Tel. 070 - 445 45 45.

De Consumentenbond komt in de meest brede zin op voor de rechten van de consument, onder andere door het (laten) doen van onderzoek en testen.

ConsuWijzer. www.consuwijzer.nl. Postbus 21021, 3001 AA Rotterdam. Tel. 088 - 0707070 (5 dagen per week van 8.30-17.30u, nationaal tarief).

ConsuWijzer is het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid. ConsuWijzer geeft consumenten praktisch advies over hun rechten. ConsuWijzer bestaat uit een website met informatie over uw rechten en plichten als consument, tips, voorbeelden en doorverwijzingen naar relevante instanties. Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden? Neem dan telefonisch contact op. Vooralsnog geeft ConsuWijzer alleen praktisch advies aan consumenten. Ondernemers kunnen terecht op de de website van de Consumentenautoriteit.

D

Deurwaarder. www.kbvg.nl. Wilhelminalaan 3, Baarn. Postbus 12, 3740 AA Baarn. Tel. 035-542 7513.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders geeft informatie over alles wat met de deurwaarder te maken heeft. Over dagvaardingen en schulden.

Diensten beoordelen. www.beoordeelzelf.nl.

Geef uw mening over bedrijven en organisaties en kijk welke mening anderen hebben.

E

Eigen Huis, Vereniging. www.eigenhuis.nl. Displayweg 1, Amersfoort. Postbus 735, 3800 AS Amersfoort. Tel: 033- 4507750.

Vereniging Eigen Huis is sinds 1974 wereldwijd de grootste consumentenorganisatie voor eigenwoningbezitters.

Energieprijzen. Er zijn diversie sites waar u prijzen van gas en licht kunt vergelijken.

F

Fietsersbond. www.fietsersbond.nl. Postbus 2828, 3500 GV Utrecht. Balistraat 59, Utrecht. Tel.030-2918171.

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland met 30.000 leden. De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers.

Financiële Dienstverlening, Klachteninstituut (Kifid). www.kifid.nl. Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut).

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. Hierbij valt te denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.

Een consument kan altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie bieden een alternatief : in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.

G

Geneesmiddelenreclame: KOAG/KAG. www.koagkag.nl. Tourniairestraat 1, Amsterdam. Postbus 9087, 1006 AB Amsterdam. Tel. 020-4080686.

De Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) houdt zich, in het belang van de volksgezondheid, sinds 1926 bezig met het preventieve toezicht op publieksreclame voor geneesmiddelen. De Keuringsraad voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (KAG) houdt zich aan de hand van de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG) bezig met het preventieve toezicht op reclame-uitingen voor gezondheidsproducten.

Geschillencommissie, De. www.sgc.nl. Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Tel. 070-3105310. De Geschillencommissie is hét klachteninstituut voor de consument. Heeft u een geschil met een ondernemer en komt u er in onderling overleg niet uit, dan is een klacht aanhangig maken bij De Geschillencommissie vaak de simpelste en financieel aantrekkelijkste weg.

Op de website van De Geschillencommissie is gedetailleerde informatie te vinden, onder andere over de voorwaarden waaronder een klacht in behandeling kan worden genomen. Ook staat er overzicht van alle branches waarvoor een geschillencommissie bestaat.

Goede Waar & Co. www.goedewaar.nl. Amaliastraat 5, 1052 GM Amsterdam. Tel. 020-6863338.

Goede Waar & Co is een consumentenvereniging voor mens-, dier- en milieuvriendelijk (duurzaam) consumeren. De vereniging heeft tot doel de maatschappij te verduurzamen door middel van het in staat stellen en motiveren van consumenten tot de aankoop van mens-, dier- en milieuvriendelijke producten. Dit doet zij door middel van het verstrekken van informatie over de relatieve duurzaamheid van de verschillende productvarianten.

H

Huisvrouwen, Nederlandse Vereniging van. http://www.nvvh.nl/content/home/home.php.

I

Incasso-ondernemingen, Nederlandse vereniging van. www.nvio.nl. Postbus 279, 1400 AG Bussum. Tel. 035-6994210.

De NVI is in 1989 opgericht op initiatief van een aantal incasso-ondernemingen in Nederland. NVI-leden willen zich onderscheiden van organisaties en personen die een oneerlijke en ongeoorloofde incasso-praktijk beoefenen. De vereniging heeft zich ten doel gesteld een verantwoorde werkwijze van incasso-ondernemingen in het maatschappelijk bestel te bewerk-stelligen en de beroepsbelangen van incasso-ondernemingen in de meeste uitgebreide zin van het woord te behartigen. De NVI streeft naar een verdere professionalisering van de branche en het verbeteren van het imago.

J

Juridisch.nl. http://juridisch.nl/.

Vertrekpunt voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar juridische informatie op Internet.

Juridisch Loket, Het. www.hetjl.nl. Catharijnesingel 55 - 5e etage, Utrecht. Postbus 487, 3500 AL Utrecht. Tel. 0900-8020 (10 cpm) of 030-2326410.

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie waar iedere burger terecht kan voor gratis juridisch advies. Het Juridisch Loket ziet zichzelf als de wegwijzer in recht. Het Juridisch Loket telt 30 vestigingen verspreid over Nederland, te vinden op de website.

K

Kadaster. http://www.kadaster.nl/. Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland en houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten.

Kamernet. http://www.kamernet.nl/.

Kamernet.nl brengt huurders en verhuurders van studentenkamers in direct contact met elkaar. De site is niet commercieel berekent geen bemiddelingskosten.

Kennisring. www.kennisring.nl. Website van het ministerie van Sociale Zaken met veel informatie over sociale zekerheid, gezondheid, recht en regel en een adreswijzer.

Keurmerken. www.keurmerken.info.

Website van Goede Waar & Co met veel informatie over waar welk keurmerk voor staat.

Kinderconsument. www.kinderconsument.nl. Postbus 360, 1800 AJ Alkmaar. Tel. 072 5201540.

De Kinderconsument komt op voor de rechten van kinderen als het gaat om nieuwe media. De Kinderconsument geeft voorlichting aan ouders en aan leerkrachten, maar ook aan kinderen. Dat gebeurt door middel van ouderavonden en workshops, maar ook door het publiceren van boeken, artikelen, interviews e.d.

Klusidee. http://www.klusidee.nl.

Klustips voor in en rond het huis.

Krediet Registratie, Bureau. www.bkr.nl. Postbus 6080, 4000 HB Tiel. Dodewaardlaan 1, Tiel. Tel. 0900 - 257 84 35 of 0900 - BKRTIEL (€ 0,15 per minuut).

De doelstelling van het BKR is een bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Deze doelstelling kent twee kanten. Aan de ene kant wil het BKR voorkomen dat consumenten financieel gesproken te veel hooi op hun vork nemen. Aan de andere kant wordt bijgedragen aan het beperken van de financiële risico's voor kredietverleners. Het BKR registreert de gegevens van consumenten aan wie deelnemende bedrijven kredieten hebben verstrekt. De rechten die u als consument hebt ten aanzien van het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) liggen vast in de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wbp. Het doel van deze wet is om de privacy van personen zo goed mogelijk te beschermen.

M

Medisch tuchtcollege. Zie Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Milieukeur. www.milieukeur.nl .

Milieukeur is hét onafhankelijke keurmerk voor milieukwaliteit dat op allerlei producten staat. Van kantoor- tot huishoudelijke artikelen en van aardappelen en groente tot fruit.

N

Nederlandsche Bank, De (DNB). www.dnb.nl. Westeinde 1, Amsterdam. Postbus 98, 1000 AB Amsterdam. Tel. 020-5249111, 0800 – 0201068 (gratis).

De Informatiedesk van de Nederlandse Bank is voor consumenten het eerste aanspreekpunt voor vragen op het werkterrein van de DNB. U kunt hier terecht met vragen over het inwisselen van guldens, het achterhalen van pensioenrechten of nagaan welke verzekeraar mogelijk uw oude polis heeft overgenomen.

Nederlandse Patiënten / Consumenten Federatie. www.npcf.nl. Churchilllaan 11 – 6e etage, Utrecht. Postbus 1539, 3500 BM Utrecht. Tel. 030-2970303.

De missie van de NPCF luidt: 'Realiseren van vraaggestuurde zorg voor patiënten en consumenten vanuit het patiëntenperspectief, uitgaande van solidariteit, keuzevrijheid en behoud van persoonlijke autonomie'.

Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). www.nibud.nl. Postbus 19250, 3501 DG Utrecht. Tel. 030 - 2391350.

Het Nibud informeert en adviseert over geldzaken van consumenten. Daarnaast doet het onderzoek naar de geldzaken van consumenten. Het instituut informeert en adviseert consumenten rechtstreeks: via brochures en software, via internet en via de landelijke en regionale pers. Daarnaast bevordert het Nibud de deskundigheid van bedrijven en instanties die zich bezighouden met geldzaken van consumenten. Dit zijn bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, de juridische sector, het financieel bedrijfsleven en bepaalde sectoren van het onderwijs. Deze groepen kunnen bij het Nibud diverse publicaties en software bestellen, opleidingen volgen en adviezen laten opstellen over diverse onderwerpen.

Notaris. www.notaris.nl. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Spui 184, Den Haag. Postbus 16020, 2500 BA Den Haag. Tel. 070-3307111. Consumentenlijn algemene notariële vragen: de Notaristelefoon, 0900 346 93 93 (€ 0,25 ct./p.m., op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.)

De KNB is de beroepsorganisatie van en voor het notariaat. De KNB geeft consumenten zo breed mogelijke informatie over het ambt van notaris en wat deze kan betekenen. Ook kan de KNB bemiddelen bij een eventuele klacht over een notaris.

O

Ombudsman, De Nationale. www.ombudsman.nl. Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Bezuidenhoutseweg 151, Den Haag. Tel. 0800 - 33 55555 (algemene vragen), 070 3563563 (zakelijk).

De Nationale Ombudsman kan klachten behandelen over bijna alle overheidsinstanties. Een klacht moet voldoen aan een aantal voorwaarden.. Wilt u weten of u met uw klacht terecht kunt bij de Nationale ombudsman? Bel dan het algemene nummer. De Nationale Ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig.

Ombudsman, Stichting de. www.stichtingdeombudsman.nl. Postbus 1700, 1200 BS Hilversum. Tel. 0900 6722 722 (Spreekuur voor juridisch advies. Werkdagen van 10.00 tot 13.30 uur, € 0,30 c/m).

De juristen van De Ombudsman onderzoeken en beoordelen al meer dan 35 jaar of wet- en regelgeving geen negatieve (onvoorziene of onbedoelde) gevolgen heeft voor burgers. De Ombudsman ondersteunt met name de financieel minder draagkrachtigen, wanneer zij niet in staat zijn voor hun recht op te komen. Daarnaast voert De Ombudsman collectieve acties

Onteigeningsadvocaten, Vereniging van. www.onteigenings-advocaten.nl. Postbus 320, 7600 AH Almelo. Tel. 0546-535565.

Opta (Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie-Autoriteit). www.opta.nl. Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 070-3153500.

De OPTA zorgt voor concurrentie en vertrouwen in de communicatiesector in het belang van de consument.

Overheid. www.overheid.nl. Digitale wegwijzer naar alle informatie en diensten van de overheid.

P

Pensioen, vergeten. www.vvb.nl/paginas/pagina_epa.asp?cpp_volgnummer=20 070 311 73 73.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) heeft een helpdesk voor hulp bij het opsporen van vergeten pensioenrechten. Dit nummer is iedere ochtend tussen 8.30 en 12.30 uur bereikbaar.Wanneer u niet beschikt over het adres van een bedrijfstakpensioenfonds, kunt u hier navraag doen.

De VB heeft echter geen inzage in de pensioenadministratie van de aangesloten leden en kan dus niet zien of en hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Als u belt met deze Helpdesk wordt eerst op naam van de (voormalige) werkgever gezocht, waarna u een telefoonnummer krijgt van het bijbehorende pensioenfonds. Bij dit pensioenfonds kunt u dan navragen of u rechten heeft opgebouwd.

Persoonsgegevens, College Bescherming. www.cbpweb.nl. Juliana van Stolberglaan 4-10, Den Haag. Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Tel. 070 -3811300.

Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Het CBP houdt dus toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politieregisters (Wpolr) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. Op de website vindt u veel informatie over hoe u moet handelen als anderen van uw persoonsgegevens gebruik maken.

Politiekeurmerk Veilig Wonen. http://www.politiekeurmerk.nl/. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie.

Postbus 51. www.postbus51.nl. Website voor vragen aan de overheid. Bevat veel informatie over de rechten van de consument.

R

Rechtsbureau, Landelijk Studenten. www.lsr.nl. Bemuurde Weerd O.Z. 1, 3514 AN Utrecht. Tel. 030 2231644. (Spreekuur dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00u tot 12.00 uur.)

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau is opgericht in 1998. De belangrijkste doelstellingen van het LSR zijn het ondersteunen van lokale rechtsbureaus en het verlenen van rechtshulp aan studenten op het gebied van huurrecht, studiefinancieringsrecht, arbeidsrecht en onderwijsrecht.

Recht op Geld. www.rechtopgeld.nl. Jaarlijks blijven miljoenen euro’s liggen aan tegemoetkomingen, uitkeringen, toeslagen en belastingkortingen omdat mensen niet weten dat zij er recht op hebben of hoe deze regelingen moeten worden aangevraagd.

Recht op Geld.nl wil helpen om particuliere overheids- subsidies meer toegankelijk te maken (dus niet voor bedrijven). Door slechts een paar vragen te beantwoorden weet u direct of u recht hebt op geld!

Reclame blokkeren. www.szdm.nl. Per brief: Stichting Infofilter, Postbus 666, 1000 AR Amsterdam. Tel. 0900 - 666 10 00.

Veel Nederlandse consumenten stellen geen prijs op ongevraagde reclame. Vooral niet, als die persoonlijk aan hen is gericht. Via de website van de Stichting Zelfregulering Direct Marketing kan iedereen zich kosteloos laten blokkeren tegen ongewenste post, telefoontjes en onaangekondigd (telefonisch) marktonderzoek. U kunt zowel marktonderzoek als telemarketing en direct-mailacties blokkeren. Ook kunt u ervoor zorgen dat een overledene geen ongevraagde reclame meer ontvangt, zodat nabestaanden daar niet mee worden geconfronteerd.

Reclame Code Commissie. www.reclamecode.nl. Postbus 75684, 1070 AR Amsterdam. Buitenveldertselaan 106, Amsterdam. Tel. 020-6960019.

Een consument kan bij de Reclame Code Commissie een klacht indienen over reclame-uitingen. De Commissie beoordeelt, aan de hand van de Nederlandse Reclame Code, of een reclame-uiting in strijd is met die Code. Voor klachten over reclame kunt u een online formulier gebruiken.

Rijksdienst voor Wegverkeer. www.rdw.nl. Europaweg 205, Zoetermeer. Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer.

De RDW voert allerlei (wettelijke) taken uit voor verschillende ministeries. De RDW vervult een centrale rol in de voertuigketen tussen overheid, particulieren en ondernemingen. De RDW is 24 uur per dag bereikbaar via digitale diensten. U kunt uw vraag per e-mail stellen. Ook heeft de RDW een terugbelservice. De klantenservice is telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur op nummer 0900 07 39 (€ 0,10 p.m.)

S

Selectieve Post, Stichting. www.ssp-online.nl.

Stichting Selectieve Post (SSP) verzamelt gegevens over huishoudens in Nederland. met als doel om selectief informatie te sturen aan om consumenten.

SDU Wettenbank. wettenbank.sdu.nl.

De Sdu Wettenbank is dé online databank, waarmee u toegang heeft tot wet- en regelgeving in Nederland.

Speedtest.nl. www.speedtest.nl.

Speedtest.nl is een onafhankelijke internet verbinding snelheidsmeter. Met behulp van deze site kunt u snel en gemakkelijk inzicht krijgen in de snelheid van uw internetverbinding.

T

Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

De tuchtrechtspraak in de Gezondheidszorg is opgedragen aan vijf Regionale Tuchtcolleges met elk een geografisch rechtsgebied. Deze colleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Zij behandelen in eerste aanleg klachten tegen artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Tegen beslissingen van de Regionale Tuchtcolleges staat hoger beroep open. Dit wordt behandeld door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Dit college is de hoogste rechter in Nederland op dit terrein.

V

Veilig Verkeer Nederland (VVN). www.veiligverkeernederland.nl. Huizermaatweg 600, 1276 LN Huizen. 035 -248800. VVN houdt zich bezig met de verkeersveiligheid in de meest brede zin van het woord.

Vergelijkingssites.

Websites waarop producten en diensten met elkaar worden vergeleken. De informatie zal niet in alle gevallen volledig zijn. Een aardige startpunt is www.snakewool.nl een site waarop een overzicht en een kwalitatief oordeel wordt gegeven van veel vergelijkingssites. Andere sites:

  • www.snakewool.nl. Aardig startpunt, geeft een overzicht en een kwalitatief oordeel over andere vergelijkingssites.
  • www2.vergelijk.nl
  • elcheapo.nl
  • www.bellen.com. Publiceert onafhankelijke en objectieve informatie over telefonie, waaronder actuele tariefvergelijkingen voor het vaste net en mobiele net en beltarieven naar vrijwel alle landen op de wereld.

Verkeersboetes. www.verkeershandhaving.nl. Website van het openbaar ministerie waarop de hoogte van een boete na een geconstateerde verkeersovertreding is te berekenen. Ook wordt aangegeven in welke gevallen het zinvol danwel zinloos is om bezwaar aan te tekenen.

Boete's worden geïnd door het Centraal Justitioneel Incasso Bureau, www.cjib.nl.

Het CJIB kent een klachtenregeling: http://www.cjib.nl/onderwerpen/klachtenregeling/.

Voedsel en Waren Autoriteit. www.vwa.nl . Postbus 19506, 2500 CM Den Haag. Tel: 070-4484848. Warenklachtenlijn: 0800-0488.

De Voedsel en Waren Autoriteit – vroeger: Keuringsdienst van Waren – is de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt. Consumenten met klachten kunnen deze melden bij de warenklachtenlijn.

W

Waarborgfonds Koopwoningen, Stichting (SWK). www.swk.nl. Postbus 29160, 3001 GD Rotterdam. Westblaak 32, Rotterdam. Tel. 010-4111674.

Auteur