Ontslagen: checklist bij (dreigend) ontslag

Punten die belangrijk kunnen zijn

Wat moet u doen als u vermoedt dat u ontslagen wordt? Of wanneer u al ontslagen bent? Er komt veel kijken bij een ontslag. De belangrijkste punten op een rij.

De belangrijkste punten bij een ontslag

 • De werkgever moet een duidelijke reden geven voor het ontslag.
 • Ontslag aanzeggen moet op papier.
 • Alleen voor ontslag op staande voet geldt: dit mag in eerste instantie mondeling. Krijgt u hiermee te maken? Schakel direct juridische hulp in.
 • Controleer of u recht hebt op juridische hulp. Bijvoorbeeld
  via het Juridisch Loket, de vakbond of de rechtsbijstandsverzekering.
 • Zorg ervoor dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt, in verband met uw recht op WW.  
 • Laat altijd schriftelijk weten dat u beschikbaar bent en blijft voor werk.
 • Verzamel alle stukken waaruit uw functioneren blijkt, zoals e-mails en een kopie van uw personeelsdossier.
 • Maak eventuele bezwaren tegen het ontslag schriftelijk kenbaar.
 • Controleer de opzegtermijn. Deze kan per CAO verschillen.
 • Niet meer welkom op uw werk? Regel dan de toezegging dat er sprake is van loonbetaling zonder werkverplichting en geef (schriftelijk) aan dat u het werk onder protest neerlegt.
 • Weet wat u waard bent en bereken een redelijke ontslagvergoeding. Zie de kanton rechtersformule.
 • Laat een ontslagvergoeding fiscaal zo voordelig mogelijk uitkeren.
 • Verreken ook het recht op vakantiedagen.
 • Bereken hoe uw inkomen er tot uw pensioen uitziet. Wellicht is dat een beter uitgangspunt voor de ontslagvergoeding.

 • Onderhandel over eventuele opleidingskosten.
 • Verzeker u ervan dat u het recht op WW hebt en behoudt.
 • Bereken op www.uwv.nl de duur en de hoogte van de WW.
 • Laat een eventueel concurrentiebeding schrappen.
 • Maak eventueel afspraken over uw pensioenopbouw.
 • Bij een auto van de zaak: weet tot wanneer dit contract loopt. Onderhandel eventueel over een overname.
 • Regel een positief getuigschrift en referentie.
 • Overweeg mediation als u er niet uit komt.
 • Schrijf u in bij het UWV en vraag WW aan.
 • Controleer of u een werkloosheidsverzekering hebt.

Voorbeeldbrieven

Soms kan het erg moeilijk zijn om een pakkende sollicitatie of ontslag brief te schrijven. PlusOnline heeft voor u verschillende voorbeeldbrieven opgesteld, deze kunt u als leidraad gebruiken bij uw eigen brieven.

Met dank aan arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen van www.ontslag.nl. Op deze website vindt u onder meer een rekenhulp voor de berekening van ontslagvergoeding en gratis voorbeelddocumenten.

ontslagen

 

Bron(nen):