Voorbeeldbrief en tips voor een sollicitatie als 50-plusser

brief
Getty Images

50-plus en solliciteren: niet altijd even makkelijk. Benut uw pluspunten en gebruik onze tips en gratis voorbeeldbrief!

Wanneer u een sollicitatiebrief naar een werkgever stuurt zijn er bepaalde indelingen en regels waaraan u zich moet houden. Dat geldt zowel voor een schriftelijke sollicitatie, als voor een sollicitatie per e-mail. Het versturen van de e-mail met uw sollicitatiebrief gaat wel iets anders dan een brief per post.

Tips voor het versturen van een e-mail:

 • Verstuur uw sollicitatie bij voorkeur vanaf uw huiscomputer.
 • Gebruik voor het opmaken van uw e-mail bij voorkeur de standaard instellingen en lettertypes.
 • Voeg een sollicitatiebrief bij in standaard opmaak.
 • Vermeld in de onderwerpregel de vacature waarop u solliciteert.
 • Probeer het e-mailadres te achterhalen van de verantwoordelijke persoon in het bedrijf.
 • Sluit een Curriculum Vitae bij in standaard opmaak.

Let er bij het schrijven van een sollicitatiebrief op dat u de brief ‘persoonlijk’ maakt: haak in op de functie-eisen die in de advertentie staan, laat merken dat u de brief speciaal voor deze sollicitatie hebt geschreven. Schrijf niet klakkeloos dezelfde sollicitatiebrief naar verschillende potentiele werkgevers.

Tips voor uw brief

Een openingszin verzinnen is vaak moeilijk. U kunt kiezen voor een pakkende en originele zin maar een zin met verwijzing naar waar en wanneer u de vacature heeft gezien is niet fout. De opening moet minimaal twee zinnen bevatten.

Voorbeelden:

 • Op de website van xxxx las ik uw vacature voor xxxx. Deze functie sluit uitstekend aan bij mijn opleiding en ervaring. Ik kom daarom ook graag in aanmerking voor deze functie.
 • In de xxxx las ik uw advertentie waarin u aangeeft op zoek te zijn naar xxxx. Mijn interesse was onmiddellijk gewekt omdat deze functie nauw aansluit bij mijn huidige werk.
 • In de kern van de brief beschrijft u de relevante ervaring die u heeft ten aanzien van de functie en de reden waarom u op de baan solliciteert. Vertel positief over uw ervaring en karaktereigenschappen en leg niet de nadruk op mogelijke eisen waaraan u niet of niet geheel voldoet.
 • Sluit af met een korte en bondige zin, bijv:'Ik kijk uit naar uw reactie!'.

Voorbeeldbrieven:

Tips voor de 50-plus sollicitant:

 • Solliciteer op functies waarin u de ervaring en kennis die u hebt, ook kunt gebruiken. Benadruk in uw brief de competenties die u daarvoor hebt.
 • Vermeld dat u niet aan vaste tijden en vaste vakantieperiodes gebonden bent en dus flexibel inzetbaar bent.
 • Geef aan dat u open staat voor nieuwe dingen en bereid bent om trainingen en cursussen te volgen.
 • Door uw levens- en werkervaring kunt u wellicht een prima coach zijn voor jongere werknemers in het bedrijf. Vermeld dat, indien van toepassing, zeker in uw brief! In een open sollicitatiebrief kunnen deze eigenschappen soms de doorslag geven.

Goede website voor banen voor 50-plussers: www.oudstanding.nl

Nog wat tips:

 • Print de brief en uw CV.
 • Geen achterkant van het papier gebruiken.
 • Gebruik wit papier, A4-formaat en zonder lijnen.
 • Let op spelling, schrijfwijze of andere fouten.
 • Laat uw brief door iemand anders eerst even lezen.

Tips voor uw CV

Een CV begint met vermelding van uw persoonlijke gegevens:

 • achternaam en volledige voornamen
 • adres, postcode en woonplaats
 • telefoon en eventueel e-mailadres
 • geboortedatum en -plaats
 • burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd/samenwonend)
 • nationaliteit

Som de voor de functie relevante opleidingen en cursussen op. Vermeld de jaartallen en begin met de meest recente opleiding.

Ervaring is het belangrijkste onderdeel van uw CV. Ook hier is het van belang om de functies die u heeft gehad zo kort mogelijk te omschrijven. Begin ook hier met uw meest recente baan. Geef duidelijk aan wat uw taken waren en waar u voor verantwoordelijk was.

Bij ‘overige informatie’ kunt u gegevens kwijt als talenkennis, kennis en ervaring van computers, ambitie, nevenactiviteiten, hobby’s en andere relevante gegevens.