Tot wanneer zijn ouders aansprakelijk voor hun kinderen?

Getty Images

Een kind is met 18 jaar wettelijk volwassen. Nu hoorde ik dat ouders tot het 21e jaar financieel verantwoordelijk blijven. Moet ik dus betalen als m'n zoon iets stoms doet?

Een kind wordt met 18 jaar voor de wet volwassen; het kind kan dan alles zonder toestemming van de ouders doen. Denk aan het kopen van een huis, of afsluiten van een lening. 

U haalt in uw vraag twee zaken door elkaar, namelijk de aansprakelijkheid van ouders voor (het gedrag van) hun kinderen en de verplichting tot financiële bijstand voor hun levensonderhoud en studie. Als uw kind een raam bij de buren ingooit, bent u aansprakelijk zolang zoon of dochter nog geen 14 jaar oud is. Dat betekent dat u de kosten moet vergoeden. 

Voor kinderen van 14 of 15  geldt dat ook, tenzij de ouders de schade écht niet konden verhinderen. Ze moeten dan bewijzen dat hen geen blaam treft, wat in praktijk overigens vaak lastig blijkt. Pubers van 16 en 17 zijn zelf aansprakelijk, maar als de ouders nalatig zijn geweest,  kunnen ook zij worden aangesproken. Zodra een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt eindigt de aansprakelijkheid van de ouders. 

Iets anders is de financiële verantwoordelijkheid van ouders voor hun kroost. Deze stopt niet bij het 18de jaar. Artikel 395a boek 1 Burgerlijk Wetboek verplicht ook daarna te blijven bijdragen in de kosten van studie en levensonderhoud. Deze voortgezette onderhoudsplicht duurt tot het 21ste jaar en is opgenomen omdat veel kinderen met 18 jaar nog niet zijn uitgeleerd. Een hbo-opleiding of universitaire studie is niet goedkoop, duurt minimaal vier jaar, bovendien is de tijd die besteed kan worden aan bijbaantjes soms beperkt. 

Auteur