Wat kost het om het huis één dag warm te stoken?

Getty Images

Het wordt weer kouder, dus er gaat weer warm water door de radiator. Maar wat kost het eigenlijk om het huis één dag behaaglijk te maken.

Wat de precieze kosten zijn van een dagje stoken verschilt natuurlijk sterk per huishouden. Hoe groot is de woning? Hoe goed is die geisoleerd? Hoe oud is de CV-ketel: het  zijn allemaal factoren die een rol spelen.

Voor onze berekeng gaan we uit van een oude middelgrote (hoek)woning en een tweepersoonshuishouden.
Volgens Milieucentraal is het gemiddelde gasverbruik dan

1390 kuub per jaar.

Daarvan gaat ongeveer 20 procent op aan water en de rest aan verwarming. De gemiddelde prijs voor een 1m3 (kuub) gas lag lang rond de 81 cent.
Per jaar kost stoken dan:

1390x0,8x81,4 cent = 905 euro

Nu stoken we niet het hele jaar door, want het stookseizoen begint in oktober en eindigt meestal in maart. Dat betekent dat we zo'n 6 maanden stoken: 180 dagen.

De gemiddelde stookkosten per dag komen dan op 5 euro.
 

Maar let op! Dit is een gemiddelde en de gasprijzen zijn sterk gestegen. Naar verwachting stijgen de kosten van een kuub gas naar meer dan 1 euro. Dat maakt de rekensom anders.

Kosten 1 dag stoken in 2022

1390x0,8x1 euro= 1.112 euro

Gedeel door 180  'stookdagen' kom je dan op 6,18 euro per dag in 2022

Daar komt bij, dat in je de herfst en de lente stook minder hard stookt om het huis warm te krijgen. In de winter kost een dag stoken waarschijnlijk meer dan 7 euro.

 

Auteur 
  • Webredactie