De Gideonsbende

Verhalen uit de oorlog

Op 11 december 1944 werden 31 ter dood veroordeelde verzetsstrijders bevrijd uit het Huis van Bewaring in Assen. Er vallen geen doden of gewonden en alle bevrijde personen overleefden de oorlog. Oud-verzetsstrijders vertellen hun verhaal.

In september 1944 werden verschillende verzetsgroepen, waaronder de Landelijke Knokploegen, bijeengebracht onder de naam Binnenlandse Strijdkrachten. Hiermee kwamen de verzetsgroepen onder bevel te staan van Prins Bernhard. Vanuit Londen kreeg Knokploeg Noord-Drenthe in 1944 de opdracht om geschikte droppingsplaatsen te vinden voor voedsel en wapens.

Via radiocommunicatie spraken de verzetsstrijders met Londen een plaats, datum en tijd af, waarna de verzetsgroep de komst van het geallieerde vliegtuig afwachtte. Hierbij vormden de verzetsstrijders een bepaalde vorm met behulp van lampen, zodat de piloot wist waar hij zijn lading moest droppen. Met behulp van boeren konden ze de gedropte containers verzamelen. Op deze manier werden verschillende succesvolle droppings uitgevoerd, maar het ging ook een keer mis.

Na een geplande laatste dropping, eind oktober 1944, werden een aantal leden van Knokploeg Noord-Drenthe gevangen genomen door de Duitsers. Na verhoor, belandden de mannen in het Huis van Bewaring in Assen. De overgebleven leden van de knokploeg besloten daarom om hun medestrijders te bevrijden, ondanks bevelen van Londen om van een bevrijdingsactie af te zien.

Het huis van twee leden van de verzetsgroep, Jan Bulthuis en zijn zus Marie Zandvliet-Bulthuis, lag vlak achter het Huis van Bewaring. Hier werd de bevrijdingsactie op touw gezet. Onder de schuilnaam Gideonsbende planden de verzetslieden de actie minutieus. Uiteindelijk verliep de actie vlekkeloos en konden de 31 gevangenen worden bevrijd, zonder dat er ook maar één schot gelost werd.

Verschillende verzetsstrijders, zowel bevrijde gevangenen als deelnemers aan de bevrijdingsactie, delen hun ervaringen.

Video door Pia Media

Over Stichting Oorlogsverhalen

Stichting Oorlogsverhalen wil verhalen uit de oorlog, zowel uit Nederland als uit de Nederlandse (voormalige) Overzeese Gebieden, vastleggen voor het grote publiek om de bijzondere herinneringen aan de oorlog levend houden.